• Allmogejakt

Så utreds vargstammen igen

Två forskargrupper ska fastslå GYBS

WebbradioPublicerad: 2015-05-30 12:00

Två olika forskargrupper har fått uppdraget att utreda den svenska vargstammen på nytt.

Det är S- och MP-regeringen som inte litar på tidigare slutsatser och vill ha saken analyserad närmare. Frågan är bland annat vad som är gynnsam bevarandestatus, GYBS, för vargen, alltså hur många vargar det måste vara.
– Delen som handlar om gynnsam bevarandestatus ska vara klar sista september, säger Maria Hörnell Willebrand, på enheten för viltanalys på Naturvårdsverket, i Jakt & Jägares webbradio

Hör Maria Hörnell Willebrand här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Mats S Johansson - svaret är girighet, baggböleri och rewilding

2015-06-05 08:49

Mats S Johansson – svaret på din avslutande fråga är enkel; landgrabbing är extremt lönsamt, och har härstädes långa traditioner. Baggböleriet har varit effektivt, hälften av jord och skog har kyrkan, staten och industrin redan tagit. Nu återstår resten, och då får mångfald och reservat bli tvångsmedel. Ur den forskning som bedrivs avseende GYBS och MVP kommer aldrig några ”fakta”. Forskningen är ett skämt, man säger sig beräkna hur många vargar som behövs för att risken för att en isolerad vargstam om 100 djur skall dö ut inom 100 år är 10%, då har man även tagit med ”katastrofer” i beräkningen! Forskarna uppger sig även kunna beräkna liknande på 1000 års sikt. Forskarna är förhoppningsvis medvetna om att detta är frågan om teoretiska studier (utan känd koppling till verkligheten) på enkla modeller av vargpopulationer; alternativt så saknar dessa forskare all form av högre matematisk bildning. Inför politiker faller dock forskarna för frestelsen att kalla detta för forskning – vilket är lurendrejeri, och lovar att forskningen kan ge ett praktiskt användbart svar på frågan om hur många vargar som ”behövs” - vilket också är lurendrejeri. Jag vet inte vad som kan tänkas utrota vargstammen inom de kommande 100 åren respektive 1000 åren. EU vill ha svältreglerade vargpopulationer; det som därför förefaller troligt är att politikerna fortsättningsvis förblir handlingsförlamade, och vargstammen fortsätter växa och ge omfattande skador på landsbygd, kultur, folk och djur. Hur länge, är svårt att säga, men förr eller senare kommer det en krasch av något slag – mest troligt är kanske att berörd befolkning tröttnar och utrotar vargen, så som de gjorde för 100 år sedan. Vi känner alltså till en utrotningsorsak som inträffat inte särskilt länge sedan. Finns detta med i forskarnas rudimentära Monte Carlo-simuleringar på sina modellvargars förenklade diffeekvationer, och i så fall med vilken sannolikhet? Knappast, det är ju inte frågan om en ”katastrof”! Men, precis som du är inne på, så är detta i grunden inte frågan om hur många skadedjur vi måste hysa för att EU skall tycka att vi gör tillräckligt för ett talrikt skadedjurs överlevnad. Nej, frågan gäller rikedomar och äganderätt till skog och mark. I Skogsaktuellt har Richard Axdorff en ledare som berör frågan. Han skriver, citat: ”Likt krigsherrar med religiösa förtecken har gjort i alla tider så river, förstör och söndrar just nu myndigheterna landsbygdsfolkets minnesmonument.” http://www.skogsaktuellt.se/?p=47650&pt=108&m=1422. Rewilding eller baggböleri används inte bara för att fördriva folk från deras ägor, nej, det används för att få myndigheterna(!) till att riva folkets minnesmärken över förfäders slit för att bygga ett land. Mångfald har blivit skam, och allt kan motiveras med ”mångfald”; till exempel att riva Stackmora tullkvarn, baggböleri, reservatsbildning och annan fördrivning av rättmätiga ägare. Frågan är om avhoppet från Romsons kommitté betyder att LRF och SJF har vaknat ur ulvkomat? Nja, inte än, men de rör på sig - tror jag.
Komm. Rättelse av skrivfel i förra inlägget: " .., korruption ökar, och tillit mellan medborgare är normalt sätt lägre, ju mer religiöst ett samhälle är".

25. Ordet fakta bör användas med försiktighet

2015-06-04 19:24

I Svenska Akademins ordbok definieras fakta/faktum som: ”säkert konstaterat sakförhållande”.

Jag törs påstå att ingen, även om de skrivit en s.k. vetenskapliga rapport, kan påstås ha FAKTA om hur många individer det behövs för GYBS när man diskuterar tidsperspektiv på flera hundra år.

Eller sagt på ett annat sätt: Om forskarna redan har fakta (SÄKERT KONSTATERAT sakförhållande), varför ber de då om pengar för fortsatt forskning?

Om svenska politiker inte törs besluta i rovdjursfrågan förrän de har all FAKTA på bordet kommer beslutet, d.v.s att ge bort den svenska landsbygden gratis till de som vill göra om den till EUs "vildmarkssamvete" eller inte, att ha tagit sig självt mycket snart.

Det finns ett engelskt ord som beskriver det som pågår och det är "Landgrabbing". Jag tycker det är facinerande hur något som kritiseras kraftigt av s.k. miljöorganisationer när det ske utanför Sveriges gränser helt plötsligt blir något som eftersträvas när det gäller det egna landet.

Någon som kan förklara varför?

24. Sven – hur dräper man årligen hundratals vargar?

2015-06-04 13:54

Rubriken är grundfrågan som regeringen förmodligen inte kan eller vill besvara. För att återgå Svens frågor; skall man svara på en kommentar då bör man ha läst kommentaren ifråga noggrant, och förvissat sig om att man har förstått. Det har Sven uppenbart inte gjort, eftersom han till exempel håller med om något jag inte har sagt: Jag skriver att jag BEHÖVER inte bevisa att min åsikt är ”sann”. Ett påstående som redovisar en åsikt kan vara sant, även om åsikten i sig inte stämmer med fakta. Mina åsikter stöder jag dock på fakta, så som jag känner dem. Människor som saknar kunskap, om till exempel vägbyggen, har rösträtt, och deras icke kunskapsbaserade åsikt kan få stora praktiska konsekvenser, citat grundlagarna: ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning ...”. På nätet finns enorma mängder ekosofisk pseudovetenskaplig åsiktsfrihet, nästan alltid är det frågan om rovdjurens, och då särskilt vargens, övernaturliga egenskaper och betydelse för en ”helig” natur. Ekosofi framställs ofta som grundad på vetenskap, men är i själva verket en människofientlig, verklighetsfrånvänd fundamentalism, så långt som man överhuvudtaget kan komma från vetenskap och förnuft. Sven reser frågan om moral och heder. Jag tänker inte döma mig själv, men Sven bör betänka att korruption och tillit mellan medborgare är normalt sätt lägre ju mer religiöst ett samhälle är. Ekosofi fungerar som en religion, och jag menar att vi redan ser många av dessa skador i vårt samhälle. I bloggforum och eljest står det var och en fritt att uttrycka sin åsikt, vare sig åsikten är baserad på kunskap, fakta, religion eller inget alls. Det har till exempel skrivits ett stort antal vetenskapliga (och ovetenskapliga) uppsatser om MVP och GYBS. Frågan om MVP/GYBS har därmed givits ett antal vetenskapliga (såväl som ideologiska) svar, men inget bevisbart SANT svar – innebärande att forskarnas och övrigas påståenden inte är vare sig sanna eller falska. Även om det inte var början, så låt oss börja med regeringens Göran Persson vetenskapliga utredning; anlitade forskare kom då fram till att det behövs MINST 5000 fysiska vargar för att arten varg i Sverige skall anses vara långsiktigt livskraftig. Senare utredningar har kommit till andra svar. Sven har missat att jag skriver att jag har verifierbara fakta som stöder mina åsikter. Regeringen Reinfeldt beslöt till exempel om vargjakt vintern 2015. Nu sitter regeringen Löfven med miljöministern Romson som (förenklat) fällts i KU bland annat för försök till ministerstyre i fråga om jakt på varg. Jag har alltså goda skäl, och fakta, bakom min åsikt att regeringen Löfven/Romson försöker göra vad regeringen kan för att stoppa framtida vargjakt – tydligen även gå så långt utöver sina befogenheter att de blir fällda i KU! Nu aktuell utredning ingår, enligt min åsikt, i regeringens försök att stoppa jakt på varg. Min åsikt stöds av att regeringen valt forskare som sedan länge är kända för att ha valt sida i ”vargstriden”, och forskarna har till yttermera visso kommit med uttalanden som föregriper utredningens framtida slutsatser. Sven, detta är icke detsamma som att ”regeringen fejkar forskningsunderlag”, det är frågan om något värre; att regeringen vill kringgå befintlig lag (som tillåter vargjakt). Jakt på varg strider enligt miljöministerns egna uttalanden mot hennes övertygelse. Att Liberg blir sur på miljöministern (som bryter miljö- och skattelagar) är fullt förståeligt; men det är ett påstående som Sven dels inte kan visa sanningshalten i, och dels kan han inte visa att Libergs ilska vilar på fakta, och därmed har relevans för Svens kommentar.
Min signatur indikerar bara att jag sålt mina gamla CG1900-studsare mm., och skaffat vapen med funktion och utseende som passar modern svensk och utländsk jakt. Som tur var så utsattes jag inte för någon polisiär smakdomare, utan min licens handlades föredömligt snabbt och korrekt – samt med ett vänligt och av mig uppskattat bemötande.
Riksdagen stiftar lagar, men genom att tillsätta partiska utredare att utreda vad som redan är utrett och lagstiftat om, vill regeringen kringgå befintlig lag. Detta strider mot regeringsformen, vari det står, citat: ”Den offentliga makten utövas under lagarna”.

23. Till 961L

2015-06-04 08:22

Till 961L (vad nu den beteckningen står för) på nr# 21 och nr# 16.

Först säger du att man kan varken bevisa eller motbevisas en åsikt. Jag håller med.
Du sa också att på ett bloggforum förväntas det inte heller, att kommentarer är kunskapsbaserade. Jag håller inte med.
En del påståenden är helt enkelt antingen sanna eller falska.

Påstår man att regeringen fejkar forskningsunderlag, är det en allvarlig sak om den är sann. Du påstod ju att regeringen mer eller mindre bryter mot grundlagen. Hade du påstått det om en forskare så hade det ju varit mer eller mindre ärekränkning. Minns hur upprörd Liberg blev på Romsons anklagelser (om att ”skriva vinklade rapporter”)

Det spelar roll vad man säger. Det här är ju inte en facebook-sida där folk vräker ur sig om ”mördare”, uppmanar till folkfördrivning eller talar om ”utrotning” så snart en enda varg skall skyddsjagas.

Om man vill bli respekterad och tagen på allvar, så får det ju vara någorlunda sant det man säger.

22. 961L

2015-06-03 10:25

På vilket sätt blandar jag ihop mvp/gybs med verkligheten? Nämner inte ett ord om hur många vargar det finns idag i mitt inlägg. Det jag nämnde är att jag tycks minnas att NVV valt en förvaltningsnivå på 370 men du kan säkert rätta mig om det är fel. Men en förvaltningsnivå är ju heller ingen exakt tal som måste uppfyllas eller hur (det vill säga det får vara större)?
Jag håller dock med dig om att det vore bättre att starta en utredning om hur rovdjuren ska förvaltas än ytterligare en "genetikutredning" eller vad det nu blir. Det är ju smickrande att du tycker jag ska ha dessa kunskaper. :-)

21. Sven och Fredde: Att årligen skjuta hundratals vargar?

2015-06-03 09:48

Svens inlägg vilar tyvärr på en missuppfattning om ordets ”evidens” betydelse, och Sven förstår inte att det är skillnad på kunskapsbaserade och evidensbaserade beslut. Det är inte vanligt, och förväntas ej heller, att kommentarer i ett bloggforum är evidens- eller kunskapsbaserade. Så vad Sven menar är otydligt. Men det är glädjande att Sven tycker att regeringsbeslut skall grundas på kunskap, framför ideologi. Dock är detta ingalunda en ståndpunkt som politiker i allmänhet omfattar. Vilka bevis finns det för att ekosofi är bättre än kommunism? Eller för att socialism är bättre än kapitalism? Nej, Sven, bevis för att en godtycklig ideologi är ”bäst” saknas. Trots det så försöker riksdagens olika partier att vinna gehör för sin ideologi, som de dessutom genom lagstiftning vill tvinga på oss alla. Politiker söker genomdriva sin politik utan bevis för att politiken fungerar, eller ens bevis för varför deras politik fungerar. Att politik inte är en kunskapsbaserad verksamhet, formulerades av Olof Palme, citat: ”Politik – kamrater – det är att vilja något”, och Palme förklarade att politik är drömmar och visioner om förbättring – dock utan att beskriva vad ”förbättring” är! Sittande regerings drömmar tycks handla om "rewilding", men är verkligen en stor vargpopulation en förbättring? Sven, vad någon skriver i bloggkommentarer reflekterar, liksom till exempel debattinlägg i riksdagen, författarens respektive talarens åsikt, och behöver inte bevisas. Detta är en självklarhet, och det är lika självklart upp till debattmotståndarna att om möjligt falsifiera gjorda påståenden. Därför är det upp till Sven att visa att mina åsikter är felaktiga. Bevisning krävs om en vetenskaplig teori skall accepteras som kunskap. Ett evidensbaserat beslut är inte detsamma som att ha ”belägg”, alternativt ”bevis”, för att ett givet beslut är korrekt. När jag här kritiserar regeringen för att den i ekosofisk iver avser trampa på tidigare regeringsbeslut, så har jag verifierbara fakta att stödja mig på. Fakta framgår tydligt av rovdjurslagstiftningen sedan 1960, och tillhörande utredningar och propositioner. På Internet, och i tidningar etc., finns uttalanden av de forskare som skall anlitas. Dessa uttalanden, artiklar etc., visar att forskarna ifråga är starkt positivt inställda till en vargstam i Sverige, och att forskarna har tydliga åsikter om inavel, populationsstorlek mm. Forskarna har således förutfattade åsikter; att förvänta sig att sådana forskare skall ta fram forskning som visar att de har fel, det är att förvänta sig väl mycket. Att jag skriver ”avser”, baserar jag på antagandet att en ytterligare utredning är rent slöseri med skattemedel om regeringen inte vill möjliggöra en ändring aktuellt beslut. Det är dessutom inte vanligt att statens offentliga utredningar görs om, och om igen ...
Jag vill anmärka på en missuppfattning som Fredde (#17) synes hysa, citat : ”En del verkar ha svårt att skilja på mvp och gybs”. Vad Fredde själv gör är att röra ihop mvp/gybs med verkligheten. De flesta berörda har nog en korrekt uppfattning om mvp och gybs. Vad som bekymrar allmänheten är till synes inte mvp/gybs, utan de fysiska vargar som finns i våra skogar. Ett stort bekymmer är att allmänheten inte får några trovärdiga uppgifter om hur många fysiska vargar som finns, och vartåt det hela barkar. Och vad som bekymrar allra mest, är att ingen har någonsin presenterat en plan för hur det skall gå till att minska antalet vargar. Eller åtminstone, hur det skall gå till att årligen skjuta hundratals vargar så att vargpopulationen inte växer. I stället för en ny utredning borde regeringen anstränga sig för att lämna svar på dessa frågor – hur skall det gå till att årligen skjuta hundratals vargar? Svaret måste vara mycket väl underbyggt, regeringen har ju inte nämnvärt förtroende kvar hos befolkningen. Men Fredde kanske sitter inne med svaren.

20. Till nr#16 ”Kunskap måste gå före ideologi”

2015-06-02 17:23

Du (nr# 16, signaturen 961L) skrev med instämmande att ”Kunskap måste gå före ideologi”. Jag håller med!
Men vad har du själv för belägg (”evidens”) för dina egna påståenden?
Hur vet du att: "Vad Löfven/Romson ... nu avser göra är tvärtom: De vill upphäva ett evidensbaserat beslut …. att jaga varg, och ersätta det ... med ett eget ..., ; med fejkad evidens genom att anlita några, i frågan, uttalat partiska forskare!”
Om det är så att du har faktamässigt belägg för detta, så visa då upp fakta! Om det bara är något som du befarar - om det bara är en åsikt - så säg då det.
Visserligen kan man befara att ideologiska övertygelser kan komma att påverka utredningen. Men då gäller det att ta fram fakta om det.
Där skulle denna tidnings reportrar kunna hjälpa till. Genom att ta fram vilka kontrakt som tagits med olika forskargrupper, när kontrakten skrevs, vilka finansiella villkor som var förbundna med kontrakten och vilka forskargrupper som tackat nej och vilka som inte tillfrågats. (Frågade de genetikern professor Dag Lindgren till exempel?)

Ett tillägg vad nr# 17 skrev. Här är länken till Slu-forskarnas brev om Gybs.
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2013/6/slu-forskare-270-vargar-racker/

Till nr# 19. Din länk funkade inte. Denna kanske går:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rovdjur_H002MJ479/?text=true

Jag håller med nr#13 om att det skall bli kul att se vad som kommer ut av detta. Men även om Chapron har en bestämd ideologisk inriktning, så har han ändå tidigare kunnat presentera fakta, även om han kanske inte gillat resultaten.

19. Ett stort engarsemang

2015-06-02 15:36

Känns jättebra att läsa alla dessa kommentarer runt denna frågeställning. Visar på ett engarsemang som glädjer ett jägarhjärta. Men risken är väl överhängande att vare sig Åsa Romson eller Stefan Löfven läser detta i Jakt & Jägare. Hur får vi fram alla bra argument som kommer upp här? Kanske vi/ni jag och alla andra också måste skriva direkt till de ytterst ansvariga i vargfrågan.Flera som gör det ju tydligare blir vårt budskap : VI vill inte bli påtvingade vargen. Har skrivit till Åsa R. I frågan och fått svar ( bara politiska floskler, men ändå.) Fler påtryckningar måste till och då helst direkt till berörd ansvarig person. Blir på så sätt svårare för dem att slingra sig. Många bäckar som.....
Tack alla som visar att ni bryr er. Från medlem av Jägarnas Riksförbund.

18. # 17 Helt rätt. Det finns inget tak och så här vill MP ha det

2015-06-02 08:11

- att det övergripande målet för rovdjurspolitiken ska vara att gynnsam bevarandestatus ska återställas eller behållas.
- att "gynnsam bevarandestatus" ska tolkas i enlighet med EU-rätt och inkludera den s.k. 500-regeln och mål för inavelsgrad. (500 ska enligt forskarna tas gånger 3-4 när man beräknar hur stor vargstammen ska vara. (min kommentar. ref.: Olof Liberg m.fl))
- att licensjakt eller jakt i populationsbegränsande syfte endast får bedrivas på rovdjursstammar som klarar gynnsam bevarandestatus med GOD MARGINAL (versalerna är mina) över referensvärdet.

(ref: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rovdjur_H002MJ479/)

Hur många blir 500*4 med GOD marginal, tro?
2001+årets föryngring?
3000+årets föryngring?
5000+årets föryngring?

Stefan Löfven är väl den som bestämmer om MP kommer att få som de vill....

17. Skilj på MVP och Gybs

2015-06-01 16:08

En del verkar ha svårt att skilja på mvp och gybs.

MVP är det värde som forskarna via olika beräkningsmodeller kan räkna fram. MVP ska förutom beräknat värde(ca 40) också innehålla ett påslag för "oväntade katastrofer". Detta värde blev i förra utredningen 100st. MVP = 100.

Gybs är enligt förra regeringen ett icke beräknat tal. Kravet från EU är att det ska vara "väsentligt större" än MVP. Regeringen tog beslutet att bestämma Gybs till 170-270 stycken. (detta accepterades inte av bevarande sidan då de anser att även forskare ska sätta detta värde).

NVV fick sen i uppdrag att sätta ett referensvärde på varg och de satte det till 270 stycken. Detta är alltså ett golv som inte får underskridas. Något max tag finns inte. Dessutom gäller inte 270 om inte vi får in nya vargar österifrån inom ett visst tidsperspektiv. Eftersom 270 dessutom är ett golv har NVV valt att ha en förvaltning runt 370 om jag inte minns fel så att man har marginal ner till golvet på 270. Men de kunde lika gärna valt 500 eller 1000. Finns inget tak uppåt.

16. Kunskap måste gå före ideologi och populism

2015-06-01 12:58

Rubriken är en rubrik i DN Debatt igår. Ett antal forskare kräver att, citat: "Politiska beslut måste fattas på basis av evidens (kunskap och beprövad erfarenhet), snarare än ­populism eller ideologiskt motiverat tyckande". Ja, det är självklart, och en förutsättning enligt grundlagarna.
Vad Löfven/Romson och deras minoritetsregering nu avser göra är tvärtom: De vill upphäva ett evidensbaserat beslut av förgående majoritetsregering att bland annat jaga varg, och ersätta det beslutet med ett eget minoritetsbeslut, grundat på ideologi och populism; med fejkad evidens genom att anlita några, i frågan, uttalat partiska forskare! Skamligt; men också en handling som öppet strider mot andemeningen i Regeringsformen - Sveriges grundlag. Löfven/Romson anstränger sig sålunda, pinsamt nog, för att riksdagen skall fatta ett beslut som inte vilar på goda grunder! Ty, i skogen har årets valpar fötts, och därmed har vi fått hundratals fler vargar i våra skogar. Om 2-4 år har vi dubbelt så många, och så fortsätter det att förstöra liv och egendom för alla som bor och verkar på landsbygden, tills det av någon anledning tar stopp. Men det är ett stopp som Löfven/Romson tänker bekämpa så länge de kan. Varför låter riksdagens majoritet denna rödgröna fars få fortsätta?

15. Maria Hörnell Willebrand

2015-06-01 10:17

Maria Hörnell Willebrand kommer direkt från forskarjobb hos Högskolen i Hedmark, Norge. Samma ställe som et antall mycket idealistiska vargförkämpare har sin värkan. Dessa forskare har till exempel ledande positioner innom extrema vargvärnar grupper som "bygdefolk for rovdyr". En ny doktorsgrad från Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Universitet visar hur sentimentet rundt varg gradvis har ändrats på grund av tiår med propaganda från dessa forskare. Man har lyckats få uppmerksamheten bort från det faktum at det inte rör sig om en lokalt anpassad och hemmahörande stam, till at den är "hotad", "unik", "ekologiskt viktig" osv. Inget av detta stämmer, rent biologiskt. Och ingen som har haft något med detta miljö att göra ska ha något som hellst förtroende, någonsinn.

14. ”att tvinga vissa forskare att skriva vinklade rapporter”

2015-06-01 08:34

Åsa Romson sa i en riksdagsdebatt: ”att tvinga vissa forskare att skriva vinklade rapporter ”. Detta sade hon med udden riktad mot regeringen, enligt Sveriges Radios rapportering.

Är det så hon tänker sig att regeringsarbete går till? Är det så hon själv tänker göra om hon får möjlighet? (tänkte jag.)

Nu har hon makten. Nu krävs det total öppenhet från miljödepartement och Naturvårdsverk för att visa att det inte förekommit olagligt försök till ”att tvinga vissa forskare att skriva vinklade rapporter ”.

Dessutom, den 1:e april (också ett april-skämt!) skrevs regeringsbeslutet om utredningsuppdraget. Nu har det gått två månader. Den 30:e september skall det vara klart. Inte mycket tid att jobba på! Forskarna har andra saker att göra också. Undervisa, sköta riktig forskning och åtminstone i Sverige vill de ha semester. De kan jobba med detta högst tre månader, realistiskt sett två månader.

Det lustiga, eller snarare olustiga, är att i en tidigare utredning om sårbarhetsanalyser så klagade samtliga forskare över att myndigheterna hade gett så lite tid till arbetet – en och en halv månad. Däribland var den nu nämnde L.Scott Mill (se sid 68 i nedanstående länk).

Det är inte seriöst av regeringsdepartementet att ge så kort tid. Det är inte professionellt!

Professor Mills sa ”....what appear to be crippling time and financial limitations. Policy makers and the public should know, however, that the level of our science could support much better analyses of such questions, if the political will and funding were in place to implement the appropriate studies.” Nu är han själv beredd att göra en sådan undermålig undersökning. Med hans egna ord, så vet vi redan i förväg, att det inte kommer att blir bra nog.

Sverges radios länk
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5856422

L. Scott Mills sidan 68
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&pid=7417&downloadUrl=/Documents/publikationer6400/978-91-620-6549-2.pdf

13. Ska bli kul vad som kommer ut av detta

2015-05-31 12:05

när forskare redan från början har valt inriktning. Sen kan man undra hur Scott Mills, North Carolina Univercity har fått uppdraget som forskare på snöskohare under 15 år. Tror inte dom kommer fram till en gybs på 40 vargar.
Läs vilken inställning Guillamue Chapron har här:
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/12/forskare-till-attack-i-vargfragan/

12. Lekstuga

2015-05-31 12:04

Så fortsätter denna lekstuga med varg där man de styrande inte kan inse hur det är fatt. fast .. man kan väl inte begära mer om Romson är inblandad. ett hån mot oss på skogen.... undras när och om.. ifall de nånsin kommer att förstå hur vi fått det efter vargens intåg....... Hur det har raserar min släkts sätt att leva som vi levt i generation efter generation efter generation. tveksamt.. blir mer o mer övertygad om att man ska sälja allt och emigrera och det är allvarligt menat.

11. Vilket av följande två alternativ satsar ni på?

2015-05-30 21:53

Utredningar tillsätts bara för att få argument för något som politikerna redan bestämt sig för.(eller med andra ord, för att ha någon att skylla på när de tar ett obekvämt beslut)
Som jag ser det finns det två alternativa förklaringar till varför regeringen tillsätter ännu en utredning i vargfrågan.
1. Sossarna tillsätter en utredning som "kör över deras regeringspartner MP" åt dem med vetenskapen som usäkt. Sossarna slipper på det sättet en svekdebatt med sina väljare som annars kommer att vara helt förödande för hur många landsbygdsröster de får i nästa val, samtidigt som de kan skylla på att det är vetenskapen som kör över MP.
eller
2. Sossarna har ljugit som borstbindare inför valet 2014 och satsar på att den urbanisering som de i debatter låtsas anse vara ett problem, men som MP och Naturskyddsföreningen ser som det som ska rädda jorden från undergång, hinner gå så långt att stadsrösterna ska räcka för fortsatt regeringsmakt efter 2018.
Jag hoppas givetvis, inte minst för de som varit tales"män" för S i jakt och rovdjursfrågor inför valet 2014 skull, på att det är alternativ ett som gäller men jag blir orolig när jag ser att den forskare (Scott Mill) som Maria så höjer till skyarna refereras till (som en av tre, där Laikre/Ryman och Guillaume Chapron är de andra två!!) av en av de föreningar som säger sig vilja har flera tusen vargar i Sverige.....
https://www.rovdjur.se/objfiles/1/VR32013gybs_311066372.pdf
(längst ner på sista sidan)

10. Män släpper ut mer koldioxid än kvinnor, män äter mer kött, de åker mer bil, de flyger mer

2015-05-30 21:52

Rubriken lär vara ett citat av Åsa Romson. För att öka jämlikheten bör därför Löfvens feministiska regering utse en utredare som är vegan, fislös, flygrädd, körkortslös, hbtq och kvinna. Med dessa kompetenskrav uppfyllda så tvingas kanske Romson/Löfven pruta på eventuella kunskaper. Å andra sidan gör det nog inte någon större skillnad när det kommer till utredningens slutsats: Det behövs mer varg och färre bönder.

9. Utreda utredningen som utred GYBS

2015-05-30 21:52

Ja här ser vi ytterligare ett exempel på vad röd/grön regering prioriterar. Det enda positiva i det hela är att den socioekonomiska kostnaden för varg ska utredas och presenteras. Det ska bli väldigt intressant att se vad vargen kostar förutom det psykiska lidande dom för med sig.

8. Bevarandesidan...

2015-05-30 18:09

...kommer aldrig att finna sig i det faktum att vargstammen för länge sedan uppnått vad man kallar GYBS. Man kommer att lägga miljoner efter miljoner på nya utredningar. Jag är dåligt insatt i vad de grupper står för som nu fått uppdraget att ånyo utreda hur många vargar som behövs för GYBS men man misstänker ju att det är sådana som Romson litar på att de skall komma fram till "rätt" antal.
Var skall detta sluta och vad skall det behöva kosta att utreda ett av jordens mest vanliga djur och dessutom ett av de djur man har störst kännedom om!

7. Kan Åsa Romson lita på forskarna?

2015-05-30 18:09

Har Åsa Romson valt ut forskarna eller inte?
Hon godkänner ju bara forskare som lägger fram resultat som stämmer med hennes värderingar.

6. Varför?

2015-05-30 18:08

Hur många utredningar krävs? Det går alltid att hitta något som man skulle kunna anmärka på om viljan finns Känns lite som att några vill komma till tals som inte fick vara med förut. Röda och gröna spadar i sandlådan kan även det vara mycket viktigt ibland. Nej åk utanför stan och fråga de som bor i eländet så får ni nog reda på verkligheten, men då krävs det lite arbete och mod framför allt modet att våga bryta mönster.

Bakpassaren

5. Forskare

2015-05-30 18:08

Jag har ett annat ämne som jag tror inte är utrett. Havens betydelse för sjöfarten. Jag kan tänka mej att ta uppdraget hur många miljoner får jag i anslag?

4. GYBS!

2015-05-30 18:08

Det behövs ingen utredning!
Vi sitter redan med facit i hand, GYBS är väldigt nära noll.
Ska man tro förödarsidan så fanns det tre vargar kvar i landet på 70-talet och det är från den samt "invandrade" vargar som dagens stam har utvecklats.
Med andra ord så har vi redan svaret på den frågan, GYBS är lika med 3 vargar och det är nästan så att jag kan stå ut med det antalet! Speciellt om vi kan ha dom i hägn på en djurpark eller liknande inrättning.
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

3. Kan vi lita på forskning?

2015-05-30 18:07

Om inte resultatet av forskning stämmer med vissa politikers övertygelse så skall den göras om så den blir "rätt". Frågan är troligen vilka forskare som nu fått uppdraget att "forska rätt". Detta är ett hån mot de som tidigare forskat seriöst om detta. Så här gäller "forska rätt" om ni vill anslag för er verksamhet.

2. Gynnsam bevarandestatus?

2015-05-30 18:07

Räcker det inte med att vargen är värdens vanligaste rovdjur?Lär finnas 200000 i ryssland,räcker inte det åt Åsa Romson,och hennes naturmuppar?utan nödvändigtvis ska vi ha mängder i Sverige också,med alt det förorsakar,

1. Vansinnet fortsätter

2015-05-30 18:07

Vargutredningarna kommer att fortsätta ända tills nån "forskare " kommer fram till att vargstammen ska aldrig någonsin begränsas, då är tokvärnarna och miljöpartiet nöjda. Så det är bara att vänta på ett regeringsskifte för att vansinnet ska ta slut. Inte för att Alliansen gjorde någon glad i detta ämnet förut, men jag hyser i alla fall förhoppningen att där finns åtminstone ett uns av sunt förnuft, något som den sittande regeringen saknar varje spår av.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons