• Pinewood

Saknar förtroende för ”Verket”

WebbradioPublicerad: 2014-12-12 11:28

Det formligen haglar misstroendeförklaringar mot Naturvårdsverket och hur den lokala rovdjurspolitiken har kommit att utformas.
– När lojala statstjänstemän på länsstyrelserna börjar säga ifrån har det gått alldeles för långt, säger Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF), i Jakt & Jägares webbradio.

Protester och avhopp
Politiker i rovdjursdelegationen i Värmland protesterar, liksom landshövdingar. Jägarnas Riksförbund i Dalarna har valt att hoppa av arbetet i viltförvaltningsdelegationen, eftersom besluten som fattas där körs över av landshövdingen eller Naturvårdsverket.

Tappat förtroendet
– Hela tiden går det ut på att bevara så mycket rovdjur som möjligt, säger vice ordföranden och rovdjursansvarige inom Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark i webbradion.
Både Solveig Larsson och Henrik Tågmark har tappat förtroendet för Naturvårdsverket och vill ha en ny vilt- eller jaktmyndighet som sköter förvaltningen av rovdjuren.

Hör inslaget här

Om länken krånglar, använd direktlänken:
http://jaktreportage.se/solveighenrik.mp3

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. John-Erik Mårdner

2014-12-15 14:45

Vad jag försökte med min tanke om sammangående vilket inte utesluter andra intressenter att ansluta sig till en organisation som tillvaratar såväl jägarnas som viltvården av det jaktbara viltet. Ett habitat som vidmakthåller det habitatets fortlevnad och tar hänsyn till de olika intressen som det innebär. Jag ser inget motsatsförhållande till vad du anser är ett önsketänkande. Tack än en gång för ordet.

9. Sune Markusson

2014-12-14 14:46

Det är ett önsketänkade du har, att JRF och SJF skulle gå i samarbete i en viltmyndighet. SJF ligger alltför långt bort från verkligheten i vargfrågan. OCH det är vargfrågan som är den stora frågan i svensk rovdjurspolitik. Däremot skulle JRF och FNR kunna upprätta ett för jägarkåren mycket bättre samarbete, då de grundläggande åsikterna om vargpolitiken stämmer bra ihop.

8. Solveig och Henry

2014-12-13 22:07

Ni är inte ensamma som tappat förtroendet för NVV. Det är sannolikt klokt att upprätta en särskilt viltmyndighet som lokalt samarbetar med kommuner och länsstyrelser som har bättre kännedom om de lokala viltfrågorna, än den stabspersonal av tjänstemän som är i många fall är bakbundna av sin tjänsteställning och saknar den verklighetsförankring som måste ligga till en grund för lokala och regionala beslut i viltvårdsfrågorna, självfallet inte minst i rovdjursfrågorna.
Det är bra Solveig och Henry att Ni fört upp och frågan JRF agenda om en särskilt viltmyndighet fristående från NVV.

7. Dream on

2014-12-13 22:07

Och det tror man, att en ny vilt- eller jaktmyndighet, skulle få sköta förvaltningen av rovdjur, utan styrning av naturvårdsverket.

6. Gå samman SJF /JRF...

2014-12-13 22:07

...och tillse att en självständig myndighet får uppdraget i en egen myndighet som har att handlägga de jaktliga frågorna i sin helhet. Jag vågar påstå att jägarna torde vara de mest kunniga vad gäller beskattning av viltet och därmed vilvården för ett starkt jaktbart vilt. Tack för ordet.

5. Så rätt, så rätt!

2014-12-13 09:36

Att framför allt vargstammen måste minska radikalt i antal vet vi som bor mitt i vargbältet. Men med NVV´s och Lst´s rabiata syn på rovdjuren lär det dröja. Förtroendet för dessa statliga verk försvann för många år sedan. Vi måste snarast få en ny myndighet för jakt och förvaltning av allt vilt, tro mig!

4. nr 1: Det är vi som är ansvariga, inte våra representanter

2014-12-13 09:35

Uddlösa som ett resultat av att vara trängda och på försvar hela tiden. Beror inte på tjänstemännen utan de passiva medlemmarna!

3. Ovetande makt

2014-12-13 09:34

Landsbyggden är svårt angripen av storstadslobbyn. När ska Naturvårdsverket vakna? Gävleborg, Dalarna, Värmland, mm.Det går inte att fortsätta med denna rovdjursexplotion, höga sammanlagda rovdjurstryck av björn och varg. Det är ett stort misstag av Naturvårdsverket att vara så gigantiskt dåligt på läst. Kan någon påvisa varför tex inte Gävleborg får någon vargjakt. Allt bygger på okunskap av myndigheten.

2. Vad menar #1?

2014-12-13 09:31

Om du är missnöjd skall du givetvis lämna din organisation. Men varför?
Missnöjet gäller väl Naturvårdsverket?
Vad menar du att jägarorganisationerna skulle göra åt det? Statskupp eller vad då?
Det enda vi kan göra är att påverka våra politiker samt stärka jägarorganisationerna. Samt se till att jägarorganisationerna samarbetar med varandra och LRF.

1. Jägareorganisationerna uddlösa

2014-12-12 15:55

Börjar fundera på att lämna jägarorganisationerna då bägge bara verkar prata, men det händer absolut ingenting!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons