• Allmogejakt

Varg §28-skjuten i Garpenberg

WebbradioPublicerad: 2014-10-07 18:18

– Vargen var alldeles i hasorna på en kviga. Jag sköt varningsskott men den brydde sig inte. Då sköt jag den.
Det berättar den lantbrukare utanför Garpenberg som på tisdagsmorgonen fällde en hanvarg, i Jakt & Jägares webbradio.
Länsstyrelsen skickade två besiktningsmän och de drar slutsatsen att lantbrukaren agerat helt enligt lagen när han fredat sina djur.

Vanligast att tikarna stannar
Jakt & Jägare har rapporterat om att det befarats ett nytt vargrevir med Garpenberg som "epicentrum" och att det oroar djurägare och jägare i området.
Nu är hanvargen skjuten, men tiken finns kvar och enligt vargforskare Olof Liberg är det vanligaste är att vargtikar som blir ensamma stannar i reviret och inväntar nya hannar.
Lantbrukaren som drabbades på tisdagsmorgonen bedömer att det inte går att ha varg i området.

Hör lantbrukarens berättelse här

Om länken ovan krånglar, använd direktlänken:
http://jaktreportage.se/hanvargskjuten.mp3

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Tack, Anders.

2014-10-12 19:45

Ville bara visa att, historien kan vara en klumpig kamrat. Vad som verkligen är sant, döljer sig ofta bakom halvsanningar och mellan raderna, och när barnen svälter hemma i stugan, så struntar man i både lagar och rättsväsende. Där är vi inte olika vargarna. Hungriga och panikslagna människor är farliga, precis som hungriga och halvtama vargar. Att älgen överlevde i och blev livskraftig i södra Sverige hade nog mer med den begynnande industrialiseringen, den alltmer fåtaliga rovdjursstammen och det alltmer "moderna" jordbruket att göra. Bättre levnadsvillkor, ger mer laglydiga människor och i det här fallet, mer mat åt lyckliga älgar :-)
Såg förresten att vargarna i Yellowstone hade minskat elkstammen där med 90 %, sedan 1995, och nu har man riktigt stora problem med angrepp på tamdjur runt parken, så man ser hur effektiva dom är. Så, som alltid, handlar det om att se helheten, inte välja ut delar, för att det passar ens åsikter. Håller helt med vad du skriver och har samma förhoppningar beträffande insikten hos våra politiker. Där avslutar jag den här tråden för min del. Imorgon sitter jag med kamera och älgstudsare i spenaten och funderar över livet, ha en bra och olycksfri älgjakt alla, må det bli välriktade skott och fina bilder i både kameraminnet och ditt eget :-)

21. Mångfaldskämpe

2014-10-11 14:51

Det gör inget alls att inläggen blir långa när det förmedlas så mycket gedigen kunskap som det gör här. Mycket intressant läsning.
Fortsätt gärna med sådant, det finns en del läsare på den här sidan som nog behöver en rejäl uppgradering av kunskapsnivån beträffande vargen.
Sedan kan man ju spekulera i peak Varg om man vill och kanske kan man tänka sig att det fanns betydligt fler än 3000 vargar på den tiden då stora vildrensflockar fyllde vårt land, men det blir mest av akademiskt intresse. Sveriges kulturlandskap i vår tid låter sig inte utan vidare jämföras med förhållandena efter senaste istiden och dom tidiga människornas etablering.
3000 ojagade och orädda vargar idag skulle ha en förödande effekt på vår landsbygd, men kanske är det så en del av "vargvännerna" vill ha det.
Fast jag är trots allt optimist och jag tror att dom värsta vargtalibanerna har bränt sitt bästa krut nu och att vi snart kommer att få se någon form av uppgörelse i riksdagen över huvudet på Romson & C:o.

20. Anders Å

2014-10-11 00:16

ja, du har naturligtvis rätt Anders, absolut. Den mänskliga jakten bidrog helt klart.
Men för att förstå älgens tillbakagång under slutet av 1700 talet, så måste man ta med några parametrar. Vi har ju fått lära oss att det var en urskillningslös jakt av allmogen.
För det första, vem SKREV historien? Vem förlorade på att allmogen fick jakträtt på storviltet? Jo, det var den bildade och skrivkunniga högadeln. Man såg inte med blida ögon på att privilegier drogs in. För det andra, hur mycket älg fanns det före 1789 ? Våra tiders älgexplosioner var ännu långt borta. Ja, i de någorlunda tätt befolkade delarna av vårt land, i södra och mellersta Sverige, utmed kusterna, i älvdalarna, i odlingsbygderna ( Skåne, Väst/östgötaslätten osv) fanns det sedan mycket lång tid troligen mycket sparsamt med älg, mest pga av kreaturshållningen och de mängder av djur som betade i skogarna, men också pga att allmogen säkerligen hade både älggropar och älgled med försåtsspjut i utkanten av sina marker, och detta även under förbudstiden. Däremot kunde de inte ha sådana anordningar där djuren betade. Sverige deltog i många meningslösa krig, och i uniformerna ingick, sk. älgskyller av älgskinn, vilket aktivt bidrog till efterfrågan på älg. I Värmland o Dalarna ökade skogsbefolkningen när finnarna uppmuntrades att flytta dit, svedjebränning och de mycket duktiga finnjägarna tryckte undan viltet. Detta skedde till stor del med försåtsjakt av olika slag. Men älg fanns det, och den tog aldrig slut där, inte alls. Allmogen hade sällan tillgång till vapen i någon större omfattning, de som hade det var hemvändande soldater från något idiotiskt krig som etablissemanget hade startat. För att jaga storvilt med vapen krävdes organisation och rätt mycket folk, som drevkarlar, alternativt jagade man som på stenåldern älgarna över någon klippkant, eller i en sjö, där båtar väntade och man helt enkelt klubbade ihjäl älgarna. Hundjakt på älg bedrevs relativt sparsamt söder om Värmland. Rovdjurens predation på de älgar som fanns var säkert betydande. Det fanns ungefär två miljoner innevånare i detta Sverige, av dem bodde över 95 % söder om Jämtland på ett ungefär. Detta var det Sverige man kände till, vad som fanns norr därom visste man mycket lite. Älgen var aldrig utrotad i nuvarande Sverige, inte ens nära. I Norr/västerbottens inland, Lappland och Jämtland, fanns det lika mycket älg som det alltid hade gjort. Här jagades det ofta med ställande hund, man fick säkert göra ibland milslånga marscher för att komma till bra jaktmarker. Eftersom skjutavstånden vid den typen av jakt blir ganska korta, så användes pilbåge långt in i modern tid. Här rådde sannolikt fortfarande den ömtåliga balans som uppstår mellan bytesdjur och rovdjur, du talar om, Anders. Vissa områden var i stort sett tomma för vilt, i andra fanns det relativt gott om bytesdjur. Den balans som uppstår har mycket med geografi att göra, när vi pratar om balans, så ser vi alldeles för smått. Om vi ser till hela Skandinaviska halvön, så uppstår på sikt definitivt en balans mellan bytesdjur och rovdjur. Men periodvis kommer det finnas mycket lite älg i t.ex. delar av Värmland, som det gör nu och det kan bli ännu värre. Tamdjur blir omöjligt under ett antal år. I en natur med "balans" finns som du påpekar, inga eller mycket få människor. Vem kan eller vill leva i en sådan landsbygd. Vargreviren blir på lång sikt jättestora, så att trycket på bytesdjuren fördelar sig över en mycket stor yta.
En intressant fråga är hur många vargar/älgar har det funnits som mest på den skandinaviska halvön. Med tanke på de önskningar som framförs på antal av de skrivbordsbiologer som uttalar sig i media från tid till annan. Detta kan ingen veta med säkerhet, men historiker är ganska säkra på att vi hade som mest varg under 1600-1800 talen. Under dessa århundraden som människorna började bli allt fler, skogarna utnyttjades som beten. Vargen levde delvis av människornas tamdjur, och de då mycket, mycket större småviltstammarna, framför allt hare. Som gynnades stort av uppodlingen av markerna, och svedjebränning. Hur kan det annars komma sig att det fanns som mest varg, när det sannolikt fanns som minst älg? Hur många vargar fanns det då i hela Sverige? 10 000 ? nej, knappast. Snarare närmare 3000, om man räknar på känd avskjutning och förökning, och detta i ett land som till 50 % bestod av ren ödemark, 25 % riktig glesbygd, 20 % landsbygd och knappt 5 % stad. Den tidens vargar var grå och mindre än dagens feta gula varianter. I alla fall i södra delen av landet.
Helt kort bara, om Herman Falk, 1785-1865, som ju brukar anses vara älgens räddare. En rik och bildad man, hovjägmästare, som säkert hade fog för sitt initiativ, men som själv också helt säkert bidragit i hög grad till att älgstammen i dåtidens Värmland gick på knäna. Han ville gärna ha älgarna som fanns för sig själv, och sina gäster. Stammen tålde inte hans och hans vänners egen nöjesjakt,( bl.a Llewellyn Lloyd) allmogens jakt för överlevnad, kreatursbetningen och det höga rovdjurstrycket. Är man intresserad av den här tidens allmogehistoria rekommenderas Gustaf Schröders jaktskildringar, som till skillnad från de andra i tidens överhet, alltid tog allmogens parti, hans böcker kan betraktas som ett tidsdokument från en tid då fattiga verkligen var fattiga och rika verkligen var rika. Dock är hans skjutlistor troligen våldsamt överdrivna, han var som de andra, en machoman :-)
Förlåt, för detta vansinnigt långa inlägg, men ibland är det roligt att skriva :-)

19. Var inte rädda ?

2014-10-09 13:22

Med stor respekt för dina åsikter, så måste jag ändå fråga mig, om du inte förstår skillnaden? Det här är ingen raketforskning. Att förutse vart vi är på väg med vargpolitiken är förhållandevis enkelt.
Älgarnas farlighet mot människor kan vi lämna därhän, älgar söker inte upp människor, för att döda eller äta. Överens? Det handlar om rena olyckshändelser. Detsamma kan vi nästan säga om björnen, den söker heller inte upp människor i mening att döda och äta dem. Björnen kan däremot bli jobbig i djurhagarna, men då rör det sig oftast om enstaka djur som kommit på att det finns lättfångat byte. Kalla det problembjörn, om du vill. Varje år dödas någon lantbrukare av sina egna djur, ofta tjurar av nöt, det är också utan undantag olyckshändelser på samma sätt. Stora djur är alltid presumtivt farliga. Däremot finns det inga "problemvargar", de fungerar inte så. Vargar är sociala djur, de har naturligtvis grundläggande instinkter som alla levande varelser. Men precis som oss människor är de ett resultat av sin uppväxt och den inlärning de utsätts för. Under det dryga år de vistas i sin flock iakttar de föräldrars beteende, de anammar snabbt samma beteende. Den starkaste drivkraften hos alla levade varelser är föda, alltså ju hungrigare, desto större risker är vargarna beredda att ta, precis som oss människor.
Jag har bekanta som jagar i Värmland i ett vargrevir, och de har aldrig haft problem med att vargarna tar hundar, ingen djurhållare har fått sina djur dödade, (även om det inte finns många djurhållare, just där). Troligen har föräldradjuren i detta revir någon negativ upplevelse av hundskall samt människovittring, och flyr istället för att söka upp. När sedan valparna tvingas ut ur reviret som ettåringar, träffar de en partner, som har en annan uppfostran, alltså sprids inte beteendet vidare, det är trots allt mer naturligt att döda en rival (hunden) för en varg.
Låt oss leka med tanken att alla vargar skydde människor och deras tamdjur, så skulle nog kanske vargen kunna accepteras i ett mindre antal, på landsbygden. Men för att detta ska kunna ske, måste det till ett ganska kraftigt jakttryck, vargar i närheten av människoboningar och djurhagar ska bort obönhörligen. Vargarna ska uppfatta människovittring som dödsfara. Vargar fattar snabbt.
Utöver detta så måste det till en kraftigt beståndsreglerande jakt. För som jag sa, ingen vill ha utsvultna vargar i närheten.
För att det ska bli lättare att förstå, kolla in din egen hund. Hur den lär sig och hur den anammar önskade och oönskade beteenden. Man brukar säga att hundägaren får den hund hen förtjänar, så är det också med vargarna, vi får den vargstam vi förtjänar. Hundar och vargar fungerar på samma sätt, men vargar har allt som hundar har plus mycket mer och de har ingen husse som matar dem. På samma sätt, studera din katt, och du får lära dig hur lodjur fungerar.
En varg eller en flock som dödat och jagat får eller kor, glömmer det aldrig, allt läggs i flockens kunskapsbank. Var det hände, hur det gick till, vad som hände.
En varg eller en flock som lyckats döda och äta upp en människa, ja, det fungerar på samma sätt. Vargen har ingen eller mycket liten medfödd rädsla för människor, se på ungvargarna som springer omkring överallt vid tiden för revirsökning. De har ingen medfödd rädsla heller för t.ex. björnar, de lär sig vad föräldradjuren lär dem.

Så till sist: Jo, det kan komma att bli rop på utrotning igen, trots alla urbana balkongbiologers tvärsäkra uttalanden. Vårt samhälle, hur urbant och naturromantiskt det än har blivit, kommer inte att acceptera att vargar söker upp och dödar människor, i samma ögonblick som det sker, kommer hela vargpolitiken förändras med nyvakna ögon. När verkligheten kommer ikapp romantiken, då förändras allt. Inte kan det väl vara det du och andra vargvärnare vill?
Som sagt, vargar är något helt annat än älgar och björnar.

18. Mångfaldskämpe

2014-10-09 13:20

Mycket bra inlägg. Kanske tror jag dock att den mänskliga jakten hade ganska stor betydelse för älgens tillbakagång och möjligen kan man tillägga att till slut när bytesdjuren återigen vant sig vi vargen så kommer nog svängningarna att minska och en mer naturlig ordning etablera sig, med en dynamisk form av balans mellan rovdjur och predatorer.
MEN, då har vi sannolikt också en landsbygd där knappt någon kan driva en fungerande verksamhet och ytterst få vågar bo, speciellt inte om man har barn, vilket i praktiken betyder att landsbygden avfolkas helt. Det tror jag väldigt få människor är beredda att acceptera, det gäller bara att få upp ögonen på folk, så dom inser vad som är på gång.

17. *15*Mångfaldskämpe

2014-10-09 10:20

" kommer ropen på utrotning av vargen igen."... Tror inte det, se på björnar och älgar som tagit livet av folk. Ingen ropar på utrotning.

16. Mångfaldskämpe!

2014-10-09 10:19

De där va ett av de bästa inläggen som skrivits i J&J!

15. 13 och 11.

2014-10-09 08:00

Den avräkning Dalsland återger, säger så mycket mer an vad ni tror. Ja, älgen var ytterst sällsynt i dessa trakter vid denna tid.
Bönderna hade sina djur på skogsbete under sommarhalvåret, ofta med sina barn som "herdar", enligt den modell som många vargförespråkare förordar. Tamdjuren åt upp mycket av det foder som älgen kunde ätit. Sly, blåbärsris och gräs mm. Man slog myrar och mader till vinterfoder. Det handlade alltså inte bara om jakt.
Så den "utrotning" som ägde rum av älgen var bara till liten del pga allmogens jakt. Allmogen var fattig och hade sällan råd med vapen. Betänk att detta är 1856-1860. Men visst jagades det någon älg för brödfödans skull. Vargens predation av älg var naturligtvis även då omfattande. Rådjur fanns knappast alls under denna tid i Älvsborgs län.
Det förvånar mig lite att inte avräkningen innehåller några siffror om björn, som ändå fortfarande fanns sparsamt i länet. Även björnen utövade predationstryck i synnerhet på älgkalvar, även på tamdjur.
Hur stor kan man tro att länets vargstam var vid den tiden? Tämligen stor kan man misstänka. Om man lyckas ta död på 49 vargar ? Sannolikt togs dessa av daga i organiserade vargskall, allmogen hade mycket liten chans att döda 49 vargar. Enstaka varggropar finns dokumenterade i länet, men de är inte många.
Vargens predation på tamdjuren var ju som vi ser betydande. Det fanns alltså inga rådjur och mycket lite älg.
Om det är människor eller vargar som käkat upp älgarna spelar iofs mycket liten roll, för vargens beteende. I vargreviret finns det från början gott om byte, kullarna blir stora och välmående. Det går ett antal år och vargparet är föräldrar till ett otal valpar. Så börjar bytesdjuren tryta, vargparet försöker utvidga sitt revir men det går inte, vid revirgränserna börjar genast nästa revir. Det första som händer är inte att kullarna blir mindre, först försöker paret kompensera bytesbortfallet. Alla möjligheter undersöks och tas tillvara, tamdjuren blir nu basföda, från att ha varit ett ofta återkommande komplement.
Vargar lär sig snabbt, hur och var man ska göra anfallet på säkraste sätt. Herdar utan vapen eller modernt elektriskt rovdjurstängsel, har mycket liten betydelse. Vargarna ser till att få sin mat. Skulle inte detta lyckas, så blir kullarna mindre och till slut kanske reviret dör ut. Då kanske andra vargar flyttar in under ett antal år, men om bytesdjuren är få, så minskar vargstammen drastiskt. Älgarna återhämtar sig och så börjar allt om igen.
Man kan också notera att under denna tid var vargen troligen livrädd för människor, troligen, ändå lyckas de att ta så mycket tamdjur.
Vad har vi då att vänta oss i vår naiva och romantiserade värld. ? Tja, problem är väl ett understatement, det vi nu ser med vargar som jagar i djurhagarna är en västanfläkt av vad som väntar om inte vargarna utsätts för ett stenhårt jakttryck. Älgarna och rådjuren kommer ta nästan slut i reviren även i vår tid. Naturens balans fungerar så. Survival of the fittest, ni vet.
Så även om vi som jägare slutar att jaga älg och rådjur, så kommer de ändå inte att räcka åt en vargstam i fri tillväxt, så enkelt är det.
Vargar som svälter, gynnar ingen, inte vargen, inte djurhållarna, och absolut inte vargförespråkarna. Det är nu det är ytterst sannolikt att vi får människooffer. För att det som nu sker i vårt land har aldrig hänt här förut. Den gamla tidens vargar passade sig för människor så mycket det gick, människor var farliga. Nutidens vargar tillåts knalla runt i trädgårdar och på lekplatser. När vargarna frossar på tamdjur trots rovdjurstängsel och när första människan omkommer, då, kära vargförespråkare, kommer ropen på utrotning av vargen igen.
Vargar och människor fungerar dåligt tillsammans i längden. Historien talar om det för oss, om man vill lyssna.

14. Ganska lätt att utrota älgen...

2014-10-09 07:57

...när det knappt fanns några pga varg, och människorna i skogen jagade av samma anledning som vargen.

Med dagens stora älgstam hinner vargantalet bli stort innan maten tryter, och då får vi också se stor skada på tamboskapen. Den som går utanför fabriksstängslet alltså.

13. *11* Dalsland

2014-10-08 16:46

1789 släpptes jakten fri av Gustav III, till markägare som nästan genast lyckades utrota älgen ännu en andra gång. Sen bildades 1830 jägare-förbundet som lärde "folk" hur naturen fungerar. Så nog finns det andra anledningar än rovdjur Dalsland.

12. En lättnad för många

2014-10-08 16:46

Vill berömma bonden för sitt handlande,det hade givetvis varit ännu bättre om han lyckats skjuta bägge vargarna,
Men förhoppningsvis har detta lärt den andra vargen något och det kanske dröjer längre innan det blir föryngring i området.
Bonden har iaf gett kanske ett hundratal människor en bättre och tryggare nattsömn och bara det är ju redan nu en god anledning att nominera honom till årets Hedemorabo.
Nu hoppas man ju bara att personen ifråga slipper trakasserier från hjärtlösa vargkramare som inte besitter förmåga att känna empati för annat än vargar

11. #10 JOnte

2014-10-08 14:46

Kan det finnas mer än en anledning till att viltstammarna var så små?
Antalet vargar och lo var nog ganska stort, med tanke på att man klarade av att få 49 V och 30 L på 4 år.
Tror inte de var lättjagade precis.
Blir nog till att gå på Skansen el liknande ställen om man ska få se våra gamla och nya lantraser av tamboskap och husdjur i framtiden.

10. 9 Dalsland

2014-10-08 13:56

Hur många Älgar-rådjur etc sköts under perioden ? Och jämför det med dagens avskjutning
Fanns en anledning till att rovdjurens var ett stort problem för djurägarma.
1800 talets Skog var näst intill tom på vilda djur, i slutet av 1800 talet var den svenska Älgstammen kanske 10 000 individer, dvs 2-3 % av dagens stam, Klart att rovdjuren fick leta alternativa bytesdjur.

9. Fakta 1856-1860

2014-10-08 13:21

Älsvborg län.
citat
" I länstyrelsens berättelse för 1860 upplyses, att under åren 1856-1860 dödades inom länet 49 vargar, 30 lodjur, 3861 rävar, 51 mårdar, iller och hermelin, 71 uttrar,45 örnar, 566 hökar,ugglor och uvar, 33 falkar och glador.
Belöningar härför utbetalades med 6320 rdr.
samtidigt dödades av rovdjuren 37 hästar, 165 nöt, 4135 får, 260 getter, 9 svin, 191 gäss, 74 ankor, 57 kalkoner och 1540 höns. Skadorna härför uppgingo till 47915 rdr rmt" Slut citat.
Källa. HÅBOL en socken på dal.
Författare. Tor Emers.
Sid. 67
Vem sa att inte vargen tar häst och nöt.
Det kostade allmogen mycket pengar även på den tiden.
Finns en annledning till varför de stora R sköts bort.

8. Bildkvalitet?

2014-10-08 13:21

Kanske lite ogenomtänkt att dra slutsatser utifrån ett foto där alla kulörer verkar vara av medelmåttig mobilkvalitet?
Själv har jag ingen kunskap /uppfattning om pälskulörer kontra hybriditet. Dock är jag mycket förvånad över att NVV som normalt anser att alla vargproblem är informationsproblem inte tar chansen att via modern vetenskaplig kunskap och dna-analyser påvisa vissa kontroversiella vargars ursprung eftersom de hävdar deras betydelse genetiskt. De kan dessutom samtidigt visa skillnaden mellan Skandinavisk varg och Euroasisk varg för enligt min kunskap är det samma sak. NVV officiellt hänvisar till "den skandinaviska vargen" hela tiden och jag ser det som vilseledande. Om jag förstår det rätt är det inget internationellt vetenskapligt samlingsnamn på en ursprunglig vargtyp. Dvs den finns inte.
Att NVV inte tar i ger denna information innebär att jag och många med mig sätter ett stort frågetecken kring NVV trovärdighet .
Visa på ett sådant sätt att vi skeptiker blir övertygade. Visa på ett sådant sätt att det kan analyseras och vidimeras. Kunskap och öppenhet är alltid en väg till trovärdighet NVV.

7. hm

2014-10-08 13:20

Dom ska ju ta dna, varför kollar dom inte 4 generationer tillbaka. Dom vågar inte det.

6. Skulle vara kul

2014-10-08 11:19

Om professor grankvist fick titta närmare på dessa individer ! Ta dna på allt och skicka till Ryssland !

5. Uppenbart är att...

2014-10-08 07:05

...detta är en sönderkorsad varg, interiör i allmänt, färgen är inte alls överrensstämmande med en riktig varg.

Visserligen kan vargen skifta från mörkt till ljust beroende på årstider, men ser man på denna bild, så skiftar dom inte så här extremt mycket.

De finns endast 2 alternativ att antingen :
1: är det en hybrid
2: eller en helt ny vargsort

Och skulle det vara på de viset som nummer 2, så är det definitivt ingen vargsort som hör hemma i Sverige, och har då isåfall egentligen aldrig gjort.

Detta är ingen varg som dom tror på motståndarsidan att de är, som dom tror skall sträva efter, för detta är nåt helt annat, där är dom verkligen ute å cyklar.

4. Hybrifaktorn blir högre å högre!

2014-10-08 07:04

De gamla uttrycket "Gråben" är snart ett minne blott till förmån för dessa "Gulben"!
Så djurägaren "bedömer att det inte går att ha varg i området"?! Det är helt rätt å man kan ju konstatera att hela Sverige utanför djurparkernas hägn ingår i det området. Tur att kvigan klarade sig å att det blev ytterligare en hybrid mindre!

3. Bortsett från det gula...

2014-10-08 07:04

...var är det karaktärisiska vita kring käkar/kinder? Gul hela vägen...
Nu väntar jag bara på en grön björn under älgjakten i östra Dalarna, finns underliga djur i Vår Herres (får)hage :)

2. samma

2014-10-07 18:53

Samma utseende som den flygande vargen!
Finns fler hybrider an men tror!

1. Det verkar.

2014-10-07 18:53

Som att vargarna blir gulare och gulare eller det är bara jag som tycker det ?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB