NY2013_solensgang_stor

Utökade jakttider på hjortar och fåglar


Marie Pott 2012-05-25

Det blir nya jakttider på flera viltarter, och en del regeländringar. Exempelvis vid jakt på kronhind och kalv får man till nästa jaktsäsong använda hund.
Bild:Rob Christiaans / Shutterstock.com
Det blir nya jakttider på flera viltarter, och en del regeländringar. Exempelvis vid jakt på kronhind och kalv får man till nästa jaktsäsong använda hund.

Jakttider på hjortar och fåglar ändras till kommande säsong. Vissa regler kommer dessutom att ändras.

I län med tät dovhjortsstam ändras jakttiden på kalv och hind under brunstperioden, 21 oktober-15 november. Dessutom blir det tillåtet att använda hund vid jakt på kronhind och kalv efter den 1 oktober.
I Västerbotten blir det vårjakt på på bock mellan 1 maj och 15 juni.

Andra jakttider på fågel
I dag är det skillnad på jaktens slut vid jakt på knipa, storskrake och vigg beroende på om det är i inlandet eller vid kusten. Nu tillåts jakt oavsett område fram till den 31 januari.
I de tre sydligaste länen får ringduva börja jagas två veckor tidigare, där tiden nu blir 16 augusti-28 februari.
Vid fält med oskördad gröda i södra Sverige får vitkindad gås jagas för att förebygga skada mellan 21 augusti-15 november. Det är än och en halv månad längre jakttid än i dag.
Grågås får skyddsjagas under samma tid och på samma sätt som kanadagås – 1 juni-31 juni för att förebygga skada vid fält och oskördad gröda eller om de orsakar sanitär olägenhet.

Nej till ändrade ripjaktstider
Jägarnas Riksförbund vill ha senare jaktstarten för ripjakten med tre veckor, till den 11 september. Det skulle bli en anpassning av jakttiderna till det som gäller i Norge. Men enligt Björn Leifland, som är politisk sakkunnig på Landsbygdsdepartementet, vill inte regeringen ha ändrad jakttid på fjällripa eller dalripa.


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut
Kommentarer
1. jakttider Fredrik 2012-05-28Mest kommenterade


Passa, flå och stycka

NY2013_jaktledarutbildning

NY2013_dinvagtilljagarexamen

NY2013_solensgang

NY2013_jakttidtabell

NY2013_jagarmarknaden


NY2013_jagarnytt
Bearplay

bearskin_sommar2014

NY2013_nordicsportsman_stortavla

Polaris

Halla foder stortavla

MMSjakt