Användarvillkor - Jägarnas Riksförbund
 • Zeiss

Användarvillkor

Regler för läsarkommentarer

Välkommen att diskutera på vår sajt. Här har du möjlighet att uttrycka din åsikt och att kommentera innehållet.
Debatten ska vara fri, men det finns vissa grundläggande regler som du som skribent måste respektera.

Vi håller en respektfull ton och ett vårdat språk i våra kommentarsfält.

 • Det är inte tillåtet att skriva kränkande om andra människor.
 • Här diskuterar vi sak – inte person – och vi håller oss till ämnet. Vi sprider inte heller skvaller.
 • Kommentarer ska vara sanna och relevanta.
 • Vi accepterar inte inlägg som är nedsättande vad gäller exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion, politisk hemvist eller yrke.
 • Kommentarer får inte innehålla uppgifter eller länkar som är att betrakta som reklam eller marknadsföring av enskilda produkter eller företag.
 • Kommentarer får inte innehålla svordomar, könsord eller rena förolämpningar.
 • Kommentarer måste följa de pressetiska reglerna, där de är tillämpliga för insändare/kommentarer.

Det är ingen rättighet att få sina kommentarer publicerade. Vi förbehåller oss rätten att gallra bort inlägg som strider mot våra grundläggande värderingar om demokrati, humanism och respekt för rättsstaten.

Tänk också på att...

 • dina inlägg kan komma att användas även i våra övriga kanaler utan ersättning.
 • vår redaktion förbehåller sig rätten att både avpublicera inlägg och korta materialet.
 • om du gör ett inlägg som strider mot svensk lag kan du, vid en eventuell rättstvist, personligen bli ansvarig.

Vill du lära dig mer om vad du får säga på nätet och din yttrandefrihet med dess möjligheter och begränsningar rekommenderar vi att läsa av IIS framtagna Internetguider i ämnet:

 • AnnonsCFMOTO
 • AnnonsCasström
 • AnnonsBenelli
 • AnnonsJakt & Jägare
 • AnnonsJakt & Jägare