Jakt

Hur många kalvar får man fälla på oregistrerad mark?

I Älgportalen på JRF:s webb står det att man får fälla obegränsat med kalvar på oregistrerad mark. Vad baserar ni det påståendet på? Teoretiskt då, hur liten mark som helst?
Enligt länsstyrelsen ska man anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som all övrig jakt. Men ni hävdar att det är fritt fram att skjuta så många som man kan!
Aron

Svar:

Det finns i lagtext inga numerära begränsningar för hur många kalvar som man får fälla på oregistrerade marker. Det man har att förhålla sig till är jaktlagens fjärde paragraf där det står att man ska anpassa jakten efter tillgång på vilt. Det finns heller inga arealbegränsningar.
Var de faktiska gränserna går måste avgöras av domstol, men så vitt jag känner till har det aldrig varit uppe något fall kring jakt på oregistrerade marker.

Mikael Hultnäs , 8 januari, 2024