Jakt

Vad räknas som en tagg?

I mitt jaktlag finns en regel att man inte får skjuta älgar över tio taggar före brunstuppehållet. Vad räknas som en tagg?
Per C

Svar:

Vad som är en tagg och vad som inte är en tagg betraktas ofta väldigt godtyckligt. Inom trofémätningen används ett koncept som har tagits fram av CIC för att avgöra om något är en tagg eller inte. Någon formell juridisk tolkning finns inte, men när jag får frågan brukar jag hänvisa till CIC:s tolkning.
Enligt CIC ska längden på taggen överstiga längden av taggens bas och dessutom vara minst två centimeter lång för att räknas som en tagg. Basens längd får man genom att dra ett streck mellan de ”vågdalar” som ligger på var sida om taggen. Om det är så att taggen är den första eller sista på stången drar man i stället ett streck som går i 90 graders vinkel mot stången för att ta reda på basens längd.
Vid den händelse det blir en diskussion om en älg har varit lovlig att fälla eller inte skulle jag i varje fall falla tillbaka på den definitionen, eftersom det inte finns någon annan som är vedertagen. Alla dessa regler kring taggrestriktioner och liknande har tyvärr den effekten att de ofta skapar osämja mellan jägare och det är synd. Därför tycker jag inte att regler om taggrestriktioner ska utformas som hårda gränsdragningar utan i stället diskuteras fram emellan jaktlagen och sökas i samförstånd, vilket också gör att felsteg enklare kan tolereras. Huruvida en älg som fälls i september har tio, elva eller tolv taggar torde inte spela någon större roll i vare sig det korta eller långa perspektivet.

Jens Gustafsson , 2 december, 2020