Jakt

Får grannen hindra våra eftersök?

Kan ägaren av grannmarken säga att vi inte får gå på hans mark på eftersök?
Kenneth

Svar:

Nej, markägare eller jakträttshavare har inte rätt att hindra dig från att utföra ett eftersök på deras mark.
Du är dock skyldig att, enligt paragraf 28 i jaktlagen, underrätta jakträttshavaren eller markägaren om att du tänker gå in marken för att göra ett eftersök. Om dessa personer endast kan nås med svårighet får Polismyndigheten kontaktas i stället. Underrättelseskyldigheten gäller, enligt lagen, endast älg, hjort och rådjur, men min rekommendation är att oavsett viltart alltid kontakta markägare vid eftersök för att undvika missförstånd.
När eftersöket är slutfört tillfaller eventuellt avlivat vilt jakträttshavaren där djuret dör.

Jimmy Låås , 20 november, 2023