Medlemsnytt - Jägarnas Riksförbund
  • Browning 2021

Medlemsnytt

Digital årsstämma för JRF-Forshälla tisdag den 9 februari klockan 19 via Microsoft Teams.
Jägarnas Riksförbunds avdelning Forshälla 14-06 kommer att hålla sin årsstämma enbart digitalt via Microsoft Teams på grund av coronarestriktionerna.
Det går att koppla in sig till årsmötet från klockan 18:30.
Vi ber er följa vår hemsida om ny information skulle komma.
För att delta i detta digitala möte behövs en föranmälan med namn och e-postadress senast den 27 januari.
Du kommer sedan få ett e-postmeddelande med instruktioner och inloggningsuppgifter till Teams för att logga in på stämman.
För de som vill testa funktionen Teams inför mötet finns det möjligheter till detta cirka en vecka före mötet. Håll utkik i er e-post efter brev med instruktioner.
För er som vill lämna in motioner till stämman skickas dessa med e-post till peter.anga67@gmail.com eller via brev till Peter Karlsson Kasenliden 3, 451 98 Uddevalla.
För att motionerna skall kunna behandlas vid stämman skall de vara avdelningen tillhanda senast två veckor före stämman.
För anmälan eller frågor, kontakta ordförande Peter Karlsson, e-post, peter.anga67@gmail.com070-537 81 87, eller vice ordförade Stefan Hansson stefan_hanssons@telia.com, 076-893 56 66.
Vill ni kontakta valberedningen gör ni det till Krister Andersson, 070-238 71 37.

  • AnnonsCFMOTO
  • AnnonsCasström
  • AnnonsJakt & Jägare
  • AnnonsJakt & Jägare