Viltspår - Jägarnas Riksförbund
  • Venatio/Trijicon

Viltspår

Svenska Schweisshundklubben
Klubb för Hannoveransk och Bayersk viltspårhund samt Alpländische Dachsbracke.
Ordf: Tony Sparf  070-5626000. Vice ordf: Pekka Liljegren 070-2833240. Spårprovsansvarig: Anderz Löfstrandh 070-5405752.
Vi anordnar spårprov och eftersöksprov för vildsvin året runt (snöfritt), se hemsidan www.svshk.org

Upplands Dreverklubb
Inbjuder till rörligt viltspårför alla raser under tiden 15/4-31/10, sista anm.dag 30/9. Anmälan göres till Jan Domarhed 018-356304, Ted Lindström 0708-358141 eller Roger Larsson 0293-20152.

Södra Älvsborgs Dreverklubb
Inbjuder alla raser till viltspårprov 1/4 – 30/9, 2017. Info och anmälan till Lennart Eriksson, Älmhult 3, 511 95 Öxabäck. Tel: 0320-560 32, 070-556 03 24

Dalslands Dreverklubb 
Anordnar viltspårprov under hela den snöfria delen av året. Samliga raser är välkomna, även blandras med TAVLIC. Anm till Walde Dahlstrand, Lagmansgatan 9 A, 462 37 Vänersborg. Tel. 070-658 38 60 eller 0521-148 60.

Wachtelhundklubben Mälardalen/Gotland
Vi anordnar viltspårprov under perioden 15/4 - 30/9. Samtliga raser är välkomna. Anmälan till Lennart Bellqvist, tel 070-233 62 14, e-post lbellqvist@hotmail.com, eller till Thomas Larsson, tel 070-608 94 40, e-post thomas.larsson3@gmail.com.
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB