”Ge rätt att skjuta rovdjur 200 meter från bostäder”
  • Granngården

”Ge rätt att skjuta rovdjur 200 meter från bostäder”

AktuelltPublicerad: 2006-02-20 15:13

Kristdemokraterna vill göra det lagligt att skjuta stora rovdjur inom 200 meter från inhägnat område eller bostäder.
Vid ett besök i Karlstad idag måndag gör partiet ett utspel i rovdjursfrågan.
Från första mars har regeringen ändrat paragraf 28. Då blir det lagligt att fälla stora rovdjur som tänker gå till angrepp i ett boskapshägn.

– Ändringen av jaktförordningen är ett steg i rätt riktning, men når inte ända fram. Djurägare måste också ha möjlighet att innan ett angrepp sker skydda sina djur, exempelvis ridhästar, jakthundar och djur på fäbodar utanför inhägnat område.
Det förklarar de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Dan Kihlström, Sven Gunnar Persson, Ragnwi Marcelind och Johnny Gylling i samband med besöket i det allt mer rovdjurstäta Värmland.
Det har blivit allt vanligare att vargar går till anfall nära bebyggelse i länet.
– Det behövs en generell rätt för tamdjursägare att skjuta rovdjur inom 200 meter från inhägnat område eller människors boningar, tycker kd-politikerna.
Det behövs även en tydlig rätt att försvara tamdjur även utanför denna gräns, anser kristdemokraterna.

Rätt att försvara jakthundar
– Det kan gälla bland annat ridhästar, jakthundar och djur på fäbodarna, tillägger de.
– Jordbruksminister Ann-Christin Nykvists luddiga antydningar om möjligheterna att skydda djur utanför inhägnader riskerar att utmynna i nya svårtolkade paragrafer, befarar kd-kvartetten.
De vänder sig också mot att Stig Engdahl fängslas för att han försvarat sina får mot varg.
– Regeringen har offrat vargskytten Stig Engdahl på den politiska korrekthetens altare. Ansvaret för en oklar förordning måste utkrävas av regeringen, inte av en enskild lantbrukare som i en trängd situation agerar för att skydda sin egendom. Det är skandal att regeringen avslagit den nådeansökan som lämnats in av Stig Engdahl, kommenterar de fyra kd-politikerna.
Ett förslag finns att låta Värmland vara med och förvalta vargstammen regionalt, vilket partiet stöder.
– Kristdemokraterna vill ha en ökad regional förvaltning av rovdjursstammen. Lokala och regionala myndigheter bör få fatta beslut om skyddsjakt eller andra åtgärder när lokala problem uppstår, kommenterar delegationen från partiet.
Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB