”Influensan försvinner när värmen kommer”
  • SVA

”Influensan försvinner när värmen kommer”

AktuelltPublicerad: 2006-04-03 10:25

Torsten Mörner vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tror att fågelinfluensan försvinner om några veckor.
– Virus som finns utanför värddjuret har svårt att överleva när solen kommer fram och det blir varmare än tio grader, säger han.
Gräsänder är värddjur och bär viruset i tarmen. Fågelinfluensan sprids via avföringen, som vanligtvis släpps ut i vatten.

– Att vigg får influensa kan bero på att de lever i stora flockar vintertid. Tusentals individer trängs på en liten yta, vilket ökar smittrisken, säger Torsten Mörner.
– Lite längre fram i vår är änder och viggar inte längre samlade, utan flyger till en egen liten sjö för att häcka, tillägger han.
Hona och hanne följs åt. När solljuset kommer, och värmen stiger, lägger de ägg.
Fågelinfluensan har nått en tredjedel av Sverige. Många är oroliga och undrar om barnen, hunden och katten kan bli smittade.

I första hand fågelsjukdom
– Vi har hela tiden sagt att det här är en fågelsjukdom, som i värsta fall kan överföras från djur till människa. Det finns inget känt fall där människor infekterats av vilda fåglar, förklarar Torsten Mörner.
När sjuka tamfåglar smittat människor har fåglarna utsöndrat mycket virus. Det förutsätter att man till exempel har närkontakt med en stor besättning av höns, som i ett akut skede för ut virus via andningsvägarna. Ett intensivt umgänge med smittade fåglar gör att man kan bli sjuk och i värsta fall dö.
En holländsk veterinär dog vid ett utbrott i Holland för några år sedan, berättar Torsten Mörner.
– Han var inne i en besättning där tusentals fåglar var infekterade och utsöndrade mycket virus.
Ett annat exempel är de barn som dog i Van i Turkiet när de lekte med en höna, som avlidit i fågelinfluensa.
– De sjöfåglar som nu hittats i Sverige bär på viruset i tarmar och andningsvägar. Fåglar som infekterats, får smittan via träck i vatten, kommenterar Torsten Mörner.
I riskzonen finns en del hönsfarmer och ekologiska odlingar, som hämtar vatten från en sjö via direktledning.

Kontrollera vattenförsörjningen
Tar man dricksvatten till hönsen från ett mindre vattendrag där gräsänder slagit ner, så finns risk för smitta.
Jordbruksverket vill därför att de som har djurhållning ser över sin vattenförsörjning. God hygien kan förhindra att fågelinfluensan når fjäderfä.
Torsten Mörner är inte det minsta orolig för att människor blir smittade.
– Än så länge handlar det om väldigt få individer. Endast tio procent av de 400 fåglar vi testat var akut sjuka på grund av fågelinfluensa.
I Afrika har några dagar gamla kycklingar, importerade från Kina, spridit smittan till människor.
– Men det förutsätter att man äter mer eller mindre råa fåglar. Viruset dör när fågelköttet hettats upp till minst 65 grader. I Sverige är köttet besiktigat när det säljs. Om en broileruppfödning är smittad, så dör de flesta. Risken att äta en död fågel är minimal. Den svenska kontrollen är rigorös.
I Asien har man på vissa håll fjäderfä inomhus. Då är risken för smitta mycket större.
– I fattiga länder har uppfödarna inte råd att kassera sjuka djur, utan äter upp dem. Vårt välstånd gör att vi är mindre exponerade, konstaterar Torsten Mörner.

Sjuka fåglar flyger inte
– När det gäller jakt, så kan man konstatera att sjuka fåglar inte flyger. Och jakt på fågel bygger på att man skjuter fågeln när den är i luften. Min bedömning är att vilt fågelkött är ofarligt.

Fakta fågelinfluensa
Orsakas av H5N1, farlig form HPAI H5N1
Det är ofarligt att äta fågelkött och ägg som värmts till 70 grader.
I länder med fågelinfluensa bör man hålla sig undan från all form av kontakt med fåglar, även marknader där levande fåglar säljs
Knappt 100 personer har dött i fågelinfluensa i Kambodja, Kina, Indonesien, Thailand, Vietnam, Turkiet och Irak
Råd om enstaka döda fåglar:
Den som finner enstaka döda fåglar bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem
Den som ändå vill flytta på, eller göra sig av med fågeln, bör ha handskar på sig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna
Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland (de brännbara) soporna
Kommunen kan lämna ytterligare råd om den lokala avfallshanteringen, som till exempel när det gäller enstaka döda fåglar i områden där ingen smitta förekommer
Källa: Smittskyddsinstitutet

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare