”Mata Junselevargarna med älg”
  • Sunne Jaktmässa

”Mata Junselevargarna med älg”

AktuelltPublicerad: 2014-02-24 15:51

Rovdjursföreningen vill att Junselevargarna matas med älgar, så att de låter bli renarna och inte blir skjutna i skyddsjakt.
Det framgår av föreningens skriftväxling med Förvaltningsrätten.

Rovdjursföreningen har i sin överklagan av skyddsjakten på flyttvargen och hennes partner hittat ett effektivt instrument för att förhala avlivningen.

Beslut dröjer
Jakten skulle ha startats den 17 februari men nu dröjer det minst till en bit in i mars innan Förvaltningsrätten avgör om skyddsjakten får genomföras.
– Det ska gå tre veckor från den dag då Naturvårdsverkets beslut blev offentligt. Den 6 eller 7 mars kan vi tidigast ta beslut, säger Charlott Wallberg, som är föredragande handläggare på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Värdefull när hon valpat
I sin överklagan trycker Rovdjursföreningen på att Junseletiken är ytterst värdefull för den svenska vargstammen, men först när hon fått valpar som kan sprida sig över landet.
Rovdjursföreningen konstaterar vargstammen är isolerad och att det inte finns några andra kända vargrevir på 54 procent av landets yta som renskötselområdet utgör.

”Genetiska kontakten försvåras”
"Med de restriktioner för förekomst av varg som finns och den praxis som tillämpas med att mer eller mindre utan undantag ge tillstånd till skyddsjakt på alla vargar i renskötselområdet förr eller senare försvåras den naturliga genetiska kontakt med obesläktade finsk/ryska vargstammar som är en grundläggande förutsättning för att arten skall kunna uppnå gynnsam bevarandestatus och för dess långsiktiga överlevnad i landet", skriver Rovdjursföreningen till Förvaltningsrätten.

Ifrågasätter problemen
Föreningen ifrågasätter de påstådda problemen med vargarna och rennäringen i Junsele. Fem till åtta renar (tre är inte besiktade av länsstyrelsen) har dödats av vargarna som också rapporteras ha gjort ett 40-tal misslyckade jaktförsök på renar. Resultatet är, enligt samebyn och Länsstyrelsen, att hjordarna skingras och att det inte går att bedriva ordnad renskötsel.

Efterlyser opartisk dokumentation
Rovdjursföreningen efterlyser att jaktförsöken dokumenteras av en opartisk besiktningsman. När det gäller fem till åtta dödade renar, anser Rovdjursföreningen att det är en affärsrisk som renskötarna får räkna med.
Det är Rovdjursföreningens generalsekreterare, Ann Dahlerus, som undertecknat föreningens överklagan av skyddsjakten. Hon föreslår att vargarna matas med älgkött, för att de ska låta bli renarna.

Föreslår matning med älgkött
”Har man övervägt att stödutfodra vargarna med älg, vilket de rimligen delvis lever av då renarna inte finns i området. Det kan ske genom att älgar skjuts på strategiska platser eller att exempelvis trafikdödade älgar flyttas till reviret. Det kan relativt enkelt och kostnadseffektivt ske med helikopter”, skriver Ann Dahlerus till Förvaltningsrätten.

”Inte ett alternativ”
Naturvårdsverket svarar:
”Naturvårdsverket vill betona att det inte är ett realistiskt alternativ till skyddsjakt. Jakt efter älg är endast tillåten under viss tid av året. Vidare tillfaller älgar fällda genom jaktjakträttshavaren. Även trafikdödade älgar tillfaller under vissa förutsättningar jakträttshavaren, se 10 § jaktlagen (1987:259) samt 34 § jaktförordningen (1987:905). Det saknas därmed en garanterad tillgång till älg varför stödutfodring redan på denna grund inte är ett alternativ till skyddsjakt. Det är även osäkert vilken effekt en sådan åtgärd skulle få”, skriver Naturvårdsverket.

Överklagat
Naturvårdsverket har överklagat stoppet av skyddsjakten till Högsta förvaltningsdomstolen, som har möjlighet att undanröja Förvaltningsrättens inhibition.

Länken
Under kvällen dök det upp debattörer på Rovdjursföreningens Facebooksida som insinuerade att Jakt & Jägare hittat på nyheten. Därför lägger vi ut direktlänken till Rovdjursförenings överklagan. Högst upp på sidan sex går det att läsa förslaget om att Junselevargarna ska matas. Läs här:

Om den inbäddade länken inte fungerar, använd direktlänken:
http://jaktreportage.se/srf.pdfGenom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma