”Rovdjursakuter gav bättre dialog”
  • SVA

”Rovdjursakuter gav bättre dialog”

AktuelltPublicerad: 2011-10-21 11:51

Efter tre års försöksverksamhet med rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län har Naturvårdsverket utvärderat det hela. Enligt utvärderingen tyder mycket på att dialogen kring rovdjursskador har förbättrats.

Dalarnas och Värmlands län har haft rovdjursakutgrupper under tre år på försök. Utvärderingen visar att de två länen valt att organisera grupperna på oika sätt, och att båda arbetssätten gett värdefulla erfarenheter när det gäller arbetet med rovdjursskador.


Teamarbete leder till bättre dialog
Mycket tyder på att dialogen blivit bättre, och en bidragande orsak är att arbetet sker i team. Det har också gjort att rättsäkerheten blivit större under arbete i fält.
Rovdjursakutgrupperna har lett till att problem med stora rovdjur lösts något snabbare och med något högre kvalitet i de två länen jämfört med andra län med jämförbar rovdjurssituation.
Utvärderingen konstaterar också att akutgrupperna behöver ett flexibelt ekonomiskt stödsystem som hellre följer rovdjuren än länsgränserna.

Naturvårdsverket har publicerat utvärderingen på sin webbplats, och finns att köpa och ladda ner här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare