"Samarbete med drabbad lokalbefolkning nyckeln i vargfrågan"
  • SVA

"Samarbete med drabbad lokalbefolkning nyckeln i vargfrågan"

AktuelltPublicerad: 2010-02-02 13:24

Nio svenska forskare från SLU går i Dagens Nyheter emot sina kolleger på Stockholms Universitet i frågan om vargjakten.
– Nyckeln till till räddning av hotade stora rovdjur ligger i samarbete med berörda lokalbefolkningar, skriver forskarna, som konstaterar att inte ens att låta dagens vargstam växa till flera tusen uppväger nyttan av att föra in ett tiotal nya vargar.

För en vecka sedan gick åtta forskare från Stockholms Universitet till hårt angrepp mot den svenska vargjakten i en debattartikel i DN. De hävdade att vargjakten har försatt den inavelsskadade vargstammen i ett ännu sämre läge och att det inte är biologiskt möjligt att skjuta stammen till bättre hälsa. Istället ansåg de att vargstammen behöver bli väsentligt större och få en naturlig kontaktmöjlighet för genetiskt utbyte med andra vargbestånd för att bli livskraftig.
– Nej, naturligtvis inte kan man inte skjuta vargstammen till bättre hälsa, vi betvivlar att det finns någon som har inbillat sig det. Men jakten kanske fyller andra funktioner, skriver de nio forskarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vidare synsätt
De efterlyser ett vidare synsätt och menar att man ibland måste integrera strikt bevarande­biologisk teori med de speciella förvaltningskrav som kontroversiella naturvårdsfrågor kan medföra.
– Det hjälper inte om vår vargstam tillåts växa till 800 eller ens 3 000 djur om vi inte får in nya gener, skriver SLU-forskarna som pekar på att riksdagen anvisat en möjlighet att aktivt flytta ned upp till 20 vargar.

Stödjer kompromissen
SLU-forskarna konstaterar emellertid att utsläpp av flyttade vargar är mycket kontroversiellt och att det är bakgrunden till riksdagens kompromiss; att vargstammen temporärt begränsas till 210 djur. Av detta beslut följer logiskt att stammen måste regleras genom jakt. SLU-forskarna skriver:
– Vi stödjer denna kompromiss. Den biologiska knäckfrågan är om nivån 210 vargar (240 inklusive de norska), om än tillfällig, är tillräcklig för att stammen ska kunna nå så kallad gynnsam bevarandestatus. Vårt svar är ja.

Skynda långsamt
– Om bara 10 av de utlovade 20 nya vargarna korsar sig med våra inhemska inavlade vargar kommer vargstammen om fem år att vara i mycket bättre skick än vad den varit utan både jakt och nya vargar.
SLU-forskarna tror också att det är bra att skynda långsamt mot önskvärda högre nivåer på vargstammen.
– Vi delar den övertygelsen med bevarandeorganisationer i många andra länder som insett att nyckeln till räddning av hotade stora rovdjur ligger i samarbete, inte konfrontation, med berörda lokalbefolkningar.

Hela debattartikeln finns här:
http://www.dn.se/opinion/debatt/sa-kan-vargstammen-raddas-1.1037799

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare