”Samerna tjuvjagar hysteriskt”
  • Sunne Jaktmässa

”Samerna tjuvjagar hysteriskt”

AktuelltPublicerad: 2011-10-06 10:19

– Svenska samer tjuvjagar rovdjur hysteriskt, djurägare som fått sina djur rivna av varg är lata och bryr sig inte om djuren. Svenska jägare släpper sina hundar i vargrevir för att få tidningsrubriker och jagar med signalspaning och lasersikten. Dessutom är vargarna i Rialaområdet varghybrider och därför uppträder de onaturligt.

Det hävdar hundpsykologen Carlotte Swanstein som Svenska Rovdjursföreningen engagerat för att tala om ”Varg och hund” den 23 oktober i Helsingborg.
Charlotte Swanstein har på sin hemsida lagt ut något hon kallar ”Lex jakt” där hon går till storms främst mot landets jägare. Skrivelsen är också skickad till samtliga riksdagsledamöter.
• På Svenska Rovdjursföreningen möte ska du prata om ”hund och varg”. Vad har du själv för erfarenhet av varg?
– Jag är hundpsykolog.
• Men vad har du för erfarenhet av varg?
– Jag är hundpsykolog.
Mer än så går det inte att få veta om vad hon har för egna kunskaper om varg.
Benämningen ”hundpsykolog” är ingen skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig hundpsykolog.

Hundhybrider i Rialareviret 
När det gäller vargen påstår Charlotte Swanstein att vargarna i Rialareviret troligen är hundhybrider och därför inte uppträder naturligt.
– Det finns människor där som tror att dom skulle få fram bättre hundar och därför parat hund och varg, säger hon.
Enligt Charlotte Swanstein är orsaken till att varg angriper tamdjur den tidigare licensjakten då föräldrarna skjutits så att valparna ”inte lärt sig sin läxa.”
Jakt & Jägare försökte fråga om det inte förekom angrepp på tamdjur för de två åren av licensjakt, men det kommenterar inte Carlotte Swanstein.

Jägare släpper hundar för att få rubriker
Vidare påstår hon att jägarna släpper sina hundarna i vargrevir som ren provokation för att det ska skrivas i tidningarna om när hundarna tas.
• Hur ska vi då undvika att hundar tas av varg?
– Man får arbeta med doftdiskriminering. Vet du vad det är? säger hon.
Jakt & Jägares reporter har 35 års erfarenhet av hundträning också med doftdiskriminering. Det fungerar inte när det gäller rovdjur.
I vissa revir tycks vargarna närmast specialiserade på att ta hundar, medan vargen i andra revir inte tar hundar. Det tyder på att vargagreppen inte beror på att hundarna söker upp vargen och blir attackerade. Det är inte heller något som Charlotte Swanstein vill kommentera.
• Men vargen har ju bevisligen gått in på gårdar och tagit hundar, får och nötboskap. Är det rimligt att människor på landsbygden ska tvingas sitta bakom elstängsel runt sina gårdar?
– Dom måste ha större närhet till sina djur. Här luktar det av den svenska latheten som gör att man inte ser till sina djur. Jag har talat med fårägare i Småland som fått djur rivna. Han berättade att fåren har dåligt mörkerseende. Det är ju helt otroligt att man har får ute om nätterna. Dessutom ska jägarna inte göra sig till talesperson för landsbygdsbefolkningen som verkligen vill ha varg, svarar Charlotte Swanstein.
• Nyligen blev får rivna trots rovdjursstängsel. Hur ska människor kunna skydda sina djur?
– Man får skaffa herdehundar. Det fungerar, det vet jag. Dom accepterar fåren och tre-fyra människor. Andra har inte där att göra.
• Menar du att alla ska ha Ovtjarka? (Ovtjarka är en grupp storvuxna hundraser från Ryssland som anses som ovanlig farliga hundar och det har diskuterats att rasen ska förbjudas.) red. anm.)
– Man kan ha Pyrinéhund eller Maremma.
• Men det är väl hundar som till stor del avlat som sällskapshundar och därför har mycket lite kvar av sina ursprungliga drifter?
– Man får köpa av utländska linjer, hävdar Carlotte Swanstein.
Beträffande tjuvjakten på rovdjuren hävdar hon att ”Samerna tjuvjagar ju hysteriskt!”
• Men du skriver ju i Lex Jakt om varginvandringen från Finland att ”Denna invandring kan skyddas med hjälp från vår ursprungsbefolkning, samerna.”
– Ja, jag önskar att samerna ska sköta rovdjuren och vara stolta över det, kommenterar hon.
• Du skriver om jakten att förr var det ”..folk som skulle ha mat på bordet och freda sig i ”laglöst” land. Nu är inte behoven där mer än för nöjets skull. Vidare jagas det ju inte idag som förr i tiden, utan idag har jägarna ultramoderna vapen, lasersikte, signalspaning och GPS. Inte så mycket tradition när det gäller vapen.” Var det då bättre förr, när man jagade med pil och båge, sköt en pil och sedan förföljde djuret tills det stupade?
– Nu är du på 1600-talet. Jag menar bara att djuret ska ha en chans.
• Lasersikte är inte tillåtet och vad menar du med signalspaning? Det är ju någonting som FRA (Försvarets radioanstalt) ägnar sig åt och som inte förekommer vid jakt?
Inte heller här kan Charlotte Swanstein svara, men till slut kommer hon på att på i TYV-filmen ”Vargkriget” hade några ”gubbar”, som hon säge,r åkt runt och letat efter varg och det var detta som hon kallar ”signalspaning”.
• I ”Lex Jakt” skriver du ”Stopp för civila amatörer i viltvårdsdelegationerna genast” och menar då jägarrepresentanterna.
– Ja, jägarna är inkompetenta och ska inte få leka fritt i naturen.
• Du påstår också att jägarna inte sköter sina hundar.
– Ja, det vet väl varenda människa att så är fallet. Det är bara att se sig omkring, säger Carlotte Swanstein.
Enligt en WWF-rapport har tjuvjakten på varg minskat kraftigt. Men enligt Carlotte Swanstein har den bara upphört på sändarförsedda vargar.
– Dom andra vargarna vet vi ingenting om, påstår hon.

Gäller inte bara sändarmärkta vargar
Enligt Olof Liberg, en av forskarna bakom WWF:s rapport om tjuvjakt, stödjer man sig inte bara på studier av sändarförsedda vargar utan har en rad andra data. Bland annat de årliga inventeringarna som man kan räkna baklänges på och som också visar på en ordentlig nedgång i förlusterna av varg.
När Jakt & Jägare på nytt försöker få Charlotte Swanstein att svara på frågan om det är rimligt att landsbygsbefolkningen ska tvingas sitta bakom rovdjurstängsel runt sina gårdar svara hon till slut.
– Inte fan vet jag. Du ställer syrliga frågor, säger hon.

Fotnot: Benämningen ”hundpsykolog” är ingen skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig hundpsykolog. Det var psykologen Anders Hallgren som under 1970 började använda benämningen. Han förordar bara vad han kallar ”mjuka” metoder i hundträningen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma