”Vargstammen behöver bli väsentligt större”
  • Vildmarkshörnan

”Vargstammen behöver bli väsentligt större”

AktuelltPublicerad: 2010-01-28 11:03

Åtta forskare vid zoologiska institutionen i Stockholms universitet anser i en debattartikel i Dagens Nyheter att jakten har försatt den inavelsskadade vargstammen i ett ännu sämre läge. De är också kritiska till att vargforskningen i dag styrs av enskilda forskargrupper.

– Det är inte biologiskt möjligt att skjuta stammen till bättre hälsa som miljöminister Andreas Carlgren tycks tro. Vad vargstammen behöver för att bli livskraftig är en väsentligt ökad storlek och en naturlig kontaktmöjlighet för genetiskt utbyte med andra vargbestånd, skriver forskarna, som anser att jakten avslöjar slående brister i svensk naturvård.
De fortsätter:
– Det råder en i det närmaste total avsaknad av långsiktighet och koppling till det vetenskapliga kunskapsläget.
Forskarna menar att modern forskning visar att livskraftiga stammar av topp-predatorer, som varg och lejon, eller hajar och torsk i marina miljöer, bidrar till att återupprätta och bibehålla fullvärdiga ekosystem med hög biologisk mångfald. Allt tyder på att en hög biologisk mångfald och genetisk variation leder till stabilare ekosystem som är tåligare och bättre klarar av miljöförändringar.

Biologisk utarmning
– I ljuset av detta är det ytterst anmärkningsvärt att Sverige allt snabbare är på väg att förvandlas till ett land med miljöer som känntecknas av biologisk utarmning. Vi borde i stället försöka återskapa och bibehålla fungerande ekosystem med rik genetisk mångfald, anser forskarna och riktar udden mot skogsbruk och viltförvaltning:
– Den svenska gran- och tallskogen riskerar att bli en enda stor åker av genetiskt främmande populationer. Älg, rådjur, kronhjort – liksom inplanterad dovhjort, samt nu även vildsvin – tillåts nå onaturligt täta bestånd, medan topprovdjuren kontrolleras till oproportionellt låga populationer.

Fler forskare ska styra
Därför föreslår de en rad förändringar, nämligen:
• Ett långsiktigt tänkande i svensk naturvårdspolitik.
• Ökad tillgänglighet för forskningsresultat och att monopolisering av naturvårdsbiologiska frågor undvikas. Forskarna anser att ett viktigt skäl till att det inte blivit en tillräckligt bred vetenskaplig belysning av vargfrågan är att vargforskningen i dag till stor del styrs av enskilda forskargrupper.
• Den genetiska mångfalden måste upp på agendan, och övervakningsprogram ska säkerställa att mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.
• Slutligen vill forskarna skapa referensområden – både på land och i vatten. Det betyder fredade områden av tillräcklig storlek för att kunna rymma normala tätheter av rovdjur och deras bytesdjur.
Hela debattinlägget finns på:
http://www.dn.se/opinion/debatt/sveriges-vargstam-kan-inte-skjutas-till-battre-halsa-1.1034016

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma