”Visst bör direktivet ses över”
  • Granngården

”Visst bör direktivet ses över”

EU-parlamentariker gästade JRF-stämman

AktuelltPublicerad: 2016-06-19 07:06

– Jag stödjer absolut att man ska se över EU:s art- och habitatsdirektiv, men jag är inte så säker på att det skulle bli bättre.
Det säger EU-parlamentarikern och moderaten Christofer Fjellner som på lördagen besökte Jägarnas Riksförbunds pågående årsstämma i Söderköping.

Christofer Fjellner hade med kort varsel lyckats frigöra sig till JRF-stämman och kunde ge stämmodeltagarna en exklusiv inblick i parlamentets arbete och politiken på europanivå –  som inte alltid är så enkel som vi kanske upplever den från svensk horisont.

Samma politiska spel där, som här
Högaktuellt är givetvis det pågående arbetet med det nya vapendirektivet, där det snart börjar ske omröstningar. Fjellner konstaterar att förslaget egentligen bygger på ett gammalt – och då politiskt omöjligt – förslag som snabbt dammades av efter terrorattackerna i Paris. Skälet var enkelt: Politikerna kände behov att visa handlingskraft. Det mer eller mindre verkningslösa förslaget (ur terrorsynpunkt) som just nu är på väg genom EU-byråkratin var en snabb lösning.
– Det fungerar i princip på samma sätt nationellt, regionalt och lokalt inom Sverige i olika frågor. Det här är ett naturligt samspel mellan politikers vilja att tillfredsställa sina väljare när problem dyker upp. Vi måste förstå den dynamiken och även vara självkritiska innan vi bara skyller allt på EU, tycker Fjellner.

Skrota förslaget
I själva sakfrågan konstaterar han att ingen hittills har kunnat svara på hans frågor om hur många människor som dödats av legalt ägda vapen i Europa, samt hur många legala halvautomatiska vapen som ägs av EU-medborgare.
– Det är ju två avgörande kärnfrågor som ingen verkar ha en aning om. Mitt förslag är därför att hela förslaget förkastas –  gör om och gör rätt. Men vi får väl se om det sker, säger Fjellner som tillägger:
– Som förslaget ser ut nu tror jag vi varit hyggligt framgångsrika med att begränsa skadeverkningarna. Däremot är jag tveksam till inrikesministerns löften om det blir ett direktiv som svenska skyttar och jägare blir nöjda med. Så säker är inte jag.

Uråldrigt art- och habitatdirektiv
Fjellner pekade också på fågeldirektivet och det omdiskuterade art- och habitatdirektivet. Nyligen röstade parlamentet nej till en översyn av direktivet som enligt Fjellner är ”uråldrigt” – skrivet i början av 1990-talet och felkonstruerat från början. Ett så gammalt direktiv borde ha reviderats flera gånger – med tanke på direktivets innehåll borde det revideras fortlöpande.
– Det är ingen tvekan om att en översyn av direktivet behövs. Däremot är jag inte så säker på att det skulle bli bättre, ur jägarsynpunkt. Det är inte alls självklart att de svåra svenska frågorna kring rovdjuren, sälarna och en del fåglar skulle bli lösta. I stället skulle det kunna bli värre.
– Glöm inte det stora perspektivet: Hur ser egentligen européerna på vår jakt – eller jakt över huvud taget? Är inställningen till jakt inom EU mer positiv idag, jämfört med 1992? varnade Fjellner.

Skyll inte allt på EU
Med anledning av den kommande folkomröstningen i Storbritannien berörde han även det svenska medlemskapet och konsekvenserna av ett exempelvis ett svenskt EU-utträde. Fjellner sade sig ha funderat en del på den frågan och han konstaterar att ja, visst skulle nog vissa jaktfrågor bli enklare att hantera. Men samtidigt är han tveksam till hur mycket exempelvis vargproblematiken har med EU att göra – egentligen.
– Det finns en svensk förtjusning över att skylla allt ont på EU. Men vi brukar inte vara sena att själva hitta på regler och förbud. Vi går gärna något steg längre i våra regelverk. Jag kan tänka mig att flera av våra jaktfrågor skulle lösa sig snabbt om vi vore eniga inom landet.
– Det finns egentligen ingen anledning för EU att jävlas med Sverige. I själva verket är det här en struntfråga – ur ett EU-perspektiv. Kommissionen agerar utifrån den information den får från Sverige. Om kommissionen får veta att vargjakten är ett stort problem så tror den givetvis att den gör något bra.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB