243 björnar får fällas i höst
  • Sunne Jaktmässa

243 björnar får fällas i höst

AktuelltPublicerad: 2009-06-25 16:25

Naturvårdsverket medger skyddsjakt på 243 björnar i höst. Det är tio björnar fler än förra året och reglerna för jakten är i stort oförändrade jämfört med förra året.

Naturvårdsverket har gått på de sju länsstyrelsernas linje och tilldelat de björnar som är begärda. I stort rör det sig om samma avskjutning som förra året, med några små justeringar uppåt i några län, se tabellen nedan.
Naturvårdsverket konstaterar att det finns totalt cirka 3 200 björnar i landet samt att årets avskjutning sannolikt minskar tillväxten av björnstammen. 

I tilldelningarna har man också vägt in annan känd dödlighet i björnstammen (trafik, skyddsjakt och tjuvjakt) som förra året var 40 björnar.

Ingen åteljakt
Inte heller i år blir det tillåtet att använda åtel vid björnjakt. Naturvårdsverket noterar dock att det finns fördelar med åteljakt, men också att det finns risker. Bland annat hänvisar verket till en pågående studie om åteljakt.
Båda jägarorganisationerna har i egna skrivelser till Naturvårdsverket begärt högre tilldelningar.
Jägarnas Riksförbund vill att totalt 314 björnar ska få fällas och har föreslagt ökade tilldelningar i samtliga av de sju björnjaktslänen. Förbundet menar att björnstammen nått en hög bevarandestatus och att landets population klart överskrider den av riksdagens beslutade miniminivån på 100 föryngringar, cirka 1 000 individer.

Ingen förlängd jakttid
JRF vill i sin skrivelse att Naturvårdsverket diskuterar frågan om att förlänga jakttiden till 31 oktober i hela landet. Emellertid beslutade verket i likhet med tidigare år att jaktiden ska vara 21 augusti i hela landet till 15 oktober nedanför odlingsgränsen och två veckor senare ovanför odlingsgränsen.
Även Jägareförbundet hade begärt en större tilldelning, nämligen 317 björnar.


Län           Tilldelning      Ökning
Värmland 2 -
Dalarna 35 -
Gävleborg 35 +5
Jämtland 70 -
Västernorrland 22 +4
Västerbotten 24 -
Norrbotten 55 +1

Fakta björnjaktsbeslutet 2009
Jakttid: 21 augusti till 15 oktober (30 september ovanför odlingsgränsen i BD län).
Tillåtna djur: Alla, med undantag för björnhona med ungar, samt ungarna (oavsett ålder) som följer honan.
Hundar: Max två hundar på samma björn samtidigt.
Anmälan: Skjuten björn ska anmälas till polisen senast 21.00 samma dag.
Fälld björn: Tillfaller jakträttsinnehavaren efter besiktning och provtagning.
Rekommendationer: Jägare rekommenderas övningsskjuta ”Björnpasset”. Skyttar bör fylla i ett frågeformulär från Statens Veterinärmedicinska anstalt. En pinne bör sättas in i munnen (för att hålla den öppen) på björnen för att underlätta senare besiktning.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster