4 000 vilda fåglar undersöks
  • Granngården

4 000 vilda fåglar undersöks

AktuelltPublicerad: 2006-03-31 17:12

Fågelinfluensan har troligtvis kommit till Sverige med flyttande fåglar. Men hur vanligt är viruset egentligen bland de vilda fåglarna? Hur mottagliga för smittan är de? Och hur ofta blir de faktiskt sjuka av viruset?
Prover från mer än 4 000 vilda fåglar ska ge svar på frågorna.

Än finns det mycket att lära sig om fågelinfluensa och hur den sprids.
I början av maj startar Jordbruksverket provtagning av vilda fåglar på några strategiska platser i landet.
Arbetet sker som ett led i ett EU-gemensamt projekt för att samla in kunskap.
Provtagningen ska genomföras vid fågelstationerna Ottenby på Öland och Hornborgasjön i Västergötland samt i mindre omfattning på ett antal andra platser.
Vid de utvalda fågelstationerna finns ett bra urval av intressanta fågelarter, erfarenhet av provtagning och ett väl etablerat samarbete med myndigheterna.

Drygt 4 000 fåglar undersöks
Provtagningen omfattar drygt 4 000 fåglar under året. Det handlar framför allt om svanar, gäss och änder, vadare och måsfåglar. Det här är fågelarter som inte alltid blir omedelbart sjuka och då kan föra med sig viruset vissa sträckor.
Hittills finns av naturliga skäl annars mest information om fåglar som hittas sjuka eller döda.
– Det ger oss kunskap i enskilda fall, men ingen övergripande bild av hur vanlig smittan är, kommenterar Andrea Ljung på Jordbruksverket.
Provtagningen är enbart till för att utöka kunskapen om hur pass vanlig smittan är.
– När det gäller att bekämpa smittan eller förhindra spridning görs det fortfarande bäst genom att de som äger tamfåglar vidtar förebyggande åtgärder enligt Jordbruksverkets rekommendationer och regler, tillägger Andrea Ljung.
Som första steg i den här utökade nationella övervakningen ska prover tas av fågelspillning vid Hornborgasjön, bland annat från tranorna som har börjat anlända dit.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB