Aggressiv fågelinfluensa i Sverige
  • Vildmarkshörnan

Aggressiv fågelinfluensa i Sverige

AktuelltPublicerad: 2006-02-28 13:45

Fyra viggar har analyserats vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala. Två av fåglarna bar på ett aggressivt fågelinfluensavirus. Det innebär att fågelinfluensan nu även nått Sverige. Jordbruksverket har beslutat att vidta skyddsåtgärder i området och undersöker nu hur spridd smittan kan vara.

Viggarna kommer från området kring kärnkraftsverket i Oskarshamn. Jordbruksverket har infört en skydds- och övervakningszon i området för att förhindra att smittan sprids till tamfjäderfäbesättningar. Det innebär till exempel att döda vilda fåglar kommer att tas om hand och de som inte skickas till provtagning kommer att destrueras.
Skydds- och övervakningszonen har en radie på en mil från platsen där de smittade fåglarna påträffades. Inom det aktuella området finns få tamfjäderfäbesättningar.
Inom skydds- och övervakningszonen kommer fjäderfätransporter begränsas. De få fjäderfäanläggningar som finns kommer övervakas noggrant och provtas.
Extra säkerhetsåtgärder kommer att vidtas. En eventuell handel med fågelprodukter från området begränsas.

”Det är allvarligt”
– Med tanke på risken för att få in smittan i en tamfjäderfäbesättning är det allvarligt att en aggressiv form av fågelinfluensa nu har påvisats i Sverige. Det är nu viktigt att snabbt påbörja smittskyddsarbetet i området för att förhindra att smittan sprider sig vidare till tamfjäderfäbesättningar.
Det säger Leif Denneberg, chefsveterinär på jordbruksverket.
Testerna som gjorts på SVA visar att det förmodligen rör sig om samma virus som cirkulerat i Ryssland och Kina.
Det kommer att ta en tid innan det går att fastställa exakt vilket virus det rör sig om. Bekräftande tester kommer att utföras på EU:s referenslaboratorium i Storbritannien.
Utvecklas viruset till en människoinfluensa och skapar en pandemi är det ett hot för Sverige, som ännu inte är förberett. Myndigheterna har börjat bygga upp en beredskap. Men det tar fem år att till exempel bygga en inhemsk vaccinfabrik, skriver Dagens Nyheter.


Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma