Allemansrätten ska ses över
  • Sunne Jaktmässa

Allemansrätten ska ses över

AktuelltPublicerad: 2011-06-06 14:53

Ökat organiserat friluftsliv väcker olika frågor när det gäller allemansrätten. Naturvårdsverket har startat en översyn av allemansrätten. Bland annat hur kommersiella intressen, som bärplockning och avgifter för skidspår, kan påverka allemansrätten.

– Idag märker vi att det finns stora skillnader mellan och tveksamheter kring tolkningarna av vad allemansrätten innebär, kommenterar Annica Ideström på Naturvårdsverket.
– På flera olika områden uppstår konflikter som till stor del beror på brist på dialog, samverkan och samförstånd kring vad som gäller. Allemansrätten riskerar därmed också att förlora sitt starka stöd och i värsta fall urholkas, tillägger hon.

Kommersiella intressen
Bland annat ska Naturvårdsverket skärskåda följande spörsmål:
• Hur ser vi på allemansrätten och det organiserade friluftslivet?
• Hur ser vi på det kommersiella och ickekommersiella organiserade friluftslivet och behöver man särskilja detta när det gäller allemansrätten?
• Hur ska allemansrätten kommuniceras till ansvariga för de organiserade verksamheterna på allemansrättsligt tillgänglig mark?
– Naturvårdsverket för dialog med ett stort antal aktörer och intressenter. Har du synpunkter, tankar eller förslag är du välkommen att höra av dig till oss, förklarar Annica Ideström.

Ska värna om allemansrätten
I regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag, står det att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.
– Naturvårdsverket arbetar för att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv. I det ingår att värna om allemansrätten. Den utgör grunden för hur vi med frihet under ansvar kan vistas i skog och mark, oavsett vem som är markägare, tillägger Annica Ideström.
För synpunkter om allemansrätten nås hon på följande e-postadress:
annica.idestrom@naturvardsverket.se

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster