Ändrad status för EU-vargar?
  • SVA

Ändrad status för EU-vargar?

AktuelltPublicerad: 2014-05-06 11:15

Vargen kanske får ändrad skyddsstatus i EU. Varg finns nu i stora delar av Europa. Till exempel Frankrike uppskattas ha cirka 300 vargar som finns i uppåt 25 vargflockar. I östra Frankrike finns stora regioner med fast vargstam.

I Provence äger 80 procent av vargattackerna rum. 

Skyddsjakter genomförs men gränsen har satts vid 24 fällda vargar per år.

Efter åtta månaders utredning har EU-ombudsmannen bifallit den franska politikern Pierre Morel, som föreslår att statusen för varg ändras eftersom det strider mot unionens grundsatser.


Vargen status bör undersökas
Ombudsmannen har kommit fram till att det bör göras en undersökning för att få klarhet om vargens status. Frågan är då om vargens skydd i Bernkonventionen och art- och habitatdirektivet kan ändras.

– Detta är ett banbrytande initiativ som behöver allt stöd det kan få, kommenterar Mats Persson, ordförande för Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik.

Folkaktionen sprider via e-post en brevkampanj för stöd till Pierre Morel. Tanken är att mottagarna ska sätta sitt namn under ett cirkulärbrev till EU-ombudsmannen.


”Inte längre utrotningshotad”
”Jag konstaterar att vargens ökning är stor och till skada på hela det europeiska landområdet, och speciellt i områden för djuruppfödning, där samexistens är omöjlig. Jag önskar att det skydd som vargen åtnjuter genom Bernkonventionen och genom art-och habitatdirektivet kan ändras. Vargen är inte längre ett utrotningshotat djur. Jag önskar att dess skyddsstatus ändras så att vargpopulationen kan förvaltas och förhindras tillträde till områden för boskapsskötsel och till områden där människor bor, och därigenom skydda vargens rätta genuppsättning genom att bevara den på de stora vidderna där den rätteligen hör hemma”, står det i utskicket som görs för att försöka påverka EU-behandlingen av frågan.

Kartläggningen av vargarna i Europa är lite oklar.

Nyligen twittrade EU-kontoret i Stockholm ut en vargkarta över Europa som var inaktuell.

FP, V och MP vill ej ändra
Synen på att ändra art- och habitatdirektivet är olika bland de svenska kandidaterna i det kommande EU-valet. Det visar en enkät som Jakt & Jägare gjort i nummer 5 av pappersupplagan.
Varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiets representater vill ändra direktivet, så att Sverige ska kunna genomföra sin beslutade rovdjurspolitik.
Folkpartiets Marit Paulsen säger inget om att direktivet bör ändras, utan bara att det ska följas.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare