Ännu fler jagar utan jaktkort
  • Granngården

Ännu fler jagar utan jaktkort

AktuelltPublicerad: 2010-02-23 02:03

Antalet jägare ökade men antalet jaktkortslösare sjönk under förra året. Sifos senaste Orvesto-mätning visar att antalet jägare ökade med 13 000 till 563 000 i Sverige. Men färre än hälften av dessa löser det lagstadgade statliga jaktkortet. Vid årsskiftet 2009-2010 hade endast 262 000 personer betalat jaktkortet för 2009. Det innebär att det var ännu fler som jagade utan jaktkort förra året.

Det statistiska materialet i Sifos Orvesto Konsument bygger på 50 000 intervjuer som gjorts vid tre tillfällen under året. Redan 2008, då antalet intervjuade var 40 000, framgick att 550 000 personer formellt ska räknas som jägare, eftersom de jagade en dag eller fler.
Detta samtidigt som antalet jaktkortslösare 2008 var 264 000.
Förra årets undersökning bekräftar – och till och med höjer – siffran över antalet jägare. 563 000 personer jagade en dag eller mer. Det går också att utläsa en del om vilka som jagar hur mycket:
– Man kan generellt säga att kvinnor och de som är yngre, mellan 15 och 24 år, jagar minst. Det är också tydligt att andelen jägare i befolkningen ökar ju mindre deras hemkommun är, säger Claes Falck på Sifo.

Yngre jägare jagar mindre än äldre
Av de totalt 563 000 jägarna jagade 199 000 mellan 1-3 dagar om året. 65 000 personer jagade 4–6 dagar, 67 000 jagade 7–10 dagar och den största gruppen, 232 000 personer, jagade mer än 11 dagar om året.
Bland de som jagade 1-3 dagar var 28 procent kvinnor och 24 procent ungdomar mellan 15 och 24 år.
Bland de som jagade mer än 11 dagar var motsvarande fördelning bara 10 procent kvinnor och 9 procent ungdomar mellan 15 och 24 år.

Jägartätast i små kommuner
Andra intressanta noteringar är:
Om man undantar den gruppen som jagar minst och enbart ser till de som jagar fyra dagar eller fler så bor 40 procent i kommuner med färre än 25 000 invånare. Ju mindre kommun, desto större andel jägare.
Rent antalsmässigt har däremot Västra Götaland flest jägare i landet – alltså fler än till exempel Stockholms län, som är större.
Den stora skillnaden mellan antalet jaktkortslösare och det faktiska antalet jägare (mer än dubbelt så många) innebär många förlorade miljoner till både viltvården och jägarorganisationerna.

Förvånande siffror
När Jakt & Jägare avslöjade nyheten första gången i juni 2009 väckte den stor förvåning både hos Naturvårdsverket, de som jobbar på Jaktkortsregistret och på Jägarnas Riksförbund, där ungdomskonsulenten Sivert Borup gav följande kommentar i juni:
– Det är naturligtvis oerhört tragiskt. Jägarnas Riksförbund får sex miljoner och Jägareförbundet 47 miljoner kronor årligen av de här pengarna. Tänk om vi kunde dubbla det, eller om vi kunde lägga lite mer pengar på eftersök. Det finns massor med saker som de här pengarna skulle kunna användas till.

Hela artikeln finns att läsa här: /se/article.php?id=385536

Jägarnas Riksförbunds information om det statliga jaktkortet:
http://www.statligtjaktkort.se/

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB