Antalet vargar uppges ha minskat
  • Sunne Jaktmässa

Antalet vargar uppges ha minskat

Men efter årets valpning kan stammen vara rekordstor

AktuelltPublicerad: 2016-06-01 11:58

Den svenska vargstammen uppges ha minskat till 340 individer.
– Det beror sannolikt på flera faktorer: Naturlig variation, ovanligt dålig föryngring och hög dödlighet bland vuxna vargar, säger Maria Hörnell Willebrand, chef enheten för viltanalys vid Naturvårdsverket.
Antalet revirmarkerande par ökade dock kraftigt. I och med årets föryngring kan antalet svenska vargar vara uppe i 540 stycken.

Den höga dödligheten bland vuxna vargar uppges bero på att 44 vargar sköts i licensjakten vintern 2015. Hela revir togs bort och i de fall reviren intogs av nya vargar hann dessa inte få valpar.
Illegal jakt nämns också som en förklaring.

Spårningar och DNA-prov
I Sverige har man vid vinterns inventeringar, spårningar och insamlande av vargbajs för DNA-prov, hittat 30 helsvenska familjegrupper, alltså minst tre vargar. Fyra familjegrupper delas med Norge och då räknas två av dem som svenska.
Dessutom konstaterades föryngring i tre revir, där ett av föräldradjuren saknades, samt ett revir med en död valp. Dessa fyra familjegrupper har på grund av omständigheterna räknats som två.
Allt som allt blir det 34 familjegrupper i Sverige. För att räkna fram antalet vargar, alltså valpar, årsvalpar, vargar på vandring och så vidare, tas den siffran med gånger tio. Totalsiffran blir då 340 vargar.

Intervall mellan 229 och 442
– På grund av bland annat snöförhållanden finns det en osäkerhet i siffrorna. Det finns ett intervall på mellan 229 och 442 vargar och då redovisar vi medeltalet som är 340, säger Maria Hörnell Willebrand.

Kan vara 540 vargar
Vintern 2014-2015 konstaterades 13,5 revirmarkerande par utan avkommor i Sverige. Vintern som gick steg antalet till 24,5 par.
– Man har konstaterat 54 helsvenska par eller familjegrupper. I år får vi räkna med stor föryngring, säger vargforskare Olof Liberg.
Valpar i 54 revir skulle betyda en vargstam på 540 vargar. Dessutom ingår de norska vargarna, som i vintras räknades till cirka 70 stycken, i den skandinaviska vargstammen.
De vargar som fötts i vår ingår inte i beräkningen förrän de spårats kommande vinter.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma