Årets tilldelning för viltforskning klar
  • Granngården

Årets tilldelning för viltforskning klar

AktuelltPublicerad: 2016-04-19 18:00

Nu har Naturvårdsverket beslutat vilka forskningsprojekt som blir tilldelade medel ur Viltvårdsfonden under 2016. Totalt delas nio miljoner kronor ut till åtta olika projekt.

Naturvårdsverket finansierar varje år forskning om en hållbar förvaltning av vilt med medel ur Viltvårdsfonden. Forskare från universitet och högskolor kan ansöka i konkurrens och i år kom totalt 38 ansökningar in varav åtta beviljades medel.

Framtidens klövviltsförvaltning
De flesta av projekten är fleråriga varav de två största handlar om framtidens klövviltsförvaltning och flerviltsförvaltning. De övriga forskarna ska bland annat studera om moharen är på väg att försvinna, rödrävens population och hur skador på jordbruksgrödor av vildsvin kan minskas med olika åtgärder.

Prioriterade områden
Inom Viltvårdsfondens forskningsstrategi för perioden 2015-2020 prioriteras följande områden: verktyg för viltförvaltning, från en- till flerartsförvaltning och framtidens viltförvaltning. Viltvårdsfonden finansieras med hjälp av det statliga jaktkortet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB