Åteljakt på björn förbereds i Dalarna
  • SVA

Åteljakt på björn förbereds i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2011-06-21 14:45

Länsstyrelsen i Dalarna fick i uppdrag av länets Viltförvaltningsdelegation vid ett möte den 20 maj att förbereda ett försök med åteljakt i Dalarna. Ansvarig för försöket är Henrik Thurfjell på länsstyrelsen.

När Jakt & Jägare frågar länsstyrelsens Henrik Thurfjell hur långt ärendet kommit, svarar han:

– Jag är den som kommer att ha hand om åtlingen och har nu skrivit ett förslag på hur den ska bedrivas, vilket jag lämnat till miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson. 
Enligt Thurfjell kommer riktlinjerna baseras på de som fanns i Västerbotten, men försöket kommer att begränsas till en viss del i länet då det inte finns ekonomiska medel att utföra ett fullskaligt försök. Inga extramedel skjuts till för ändamålet.
Försöket i Västerbotten bedrevs på 86 åtlar, varav 30 besökta. Det försöket kostade 110 000 kronor.

Ingen ansökan har kommit in
Ola Larsson på Naturvårdsverket får också svara på hur långt ärendet kommit.
– Vi har ännu inte fått in någon ansökan från länsstyrelsen om att få undantag från åtelförbudet i hela eller delar av Dalarna. Motsvarande ansökan från Västerbotten finns och handläggs av Klas Allander, säger Ola Larsson.
När Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna, blir underrättad om att ingen ansökan ännu är inlämnad säger han att han ska ringa Miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson och fråga varför inget hänt sedan den 20 maj.

"Skandalöst"
– När jag ringde fick jag besked om att Stig-Åke Svenson har semester till den första augusti. Det är ju datumet när åtlarna får läggas ut enligt försöksmodellen från förra året i Västerbotten. Det här är skandalöst! Nu ska jag kontakta landshövdingen om detta ärende, säger Malte Sandström.
– Hur ska våra medlemmar kunna ansöka om tillstånd och hinna gå en utbildning för att få tillstånd till åtel, när länsstyrelsetjänstemän förhalar ärendet så här, avslutar en irriterad Malte Sandström.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare