Betalt för vapen efter blyförbud?
  • Sunne Jaktmässa

Betalt för vapen efter blyförbud?

AktuelltPublicerad: 2005-08-10 14:41

Kommer alla de som äger till exempel .222 Remington- och 6,5x55-studsare att få ersättning för sina vapen om det införs ett förbud mot blykulor?

Det undrar m-politikern Bengt-Anders Johansson i en fråga i riksdagen, ställd till justitieminister Thomas Bodström.

– Förbud mot användning av ammunition laddad med hagel eller kulor av bly får effekter som även berör vapenlagstiftningen. Förbudet mot blyhagel för jakt är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2006.

– Endast ett litet antal hagelvapen är lämpade för skjutning med grova stålhagel, kommenterar Bengt-Anders Johansson.

2008 ska enligt tidigare beslut alla studsarkulor i bly vara förbjudna.

– För kulvapen innebär blyförbudet att ett stort antal vapen, i dag tillåtna för jakt på villebråd av klass 1 och klass 2, inte kan användas till vad de är avsedda för. Detta berör cirka 140 000 studsare enbart i kaliber 6,5x55. Stora mängder vapen måste då nyanskaffas, påpekar Bengt-Anders Johansson. Blyförbudet får effekten att ett stort antal kul- och hagelvapen blir olämpliga eller förbjudna att använda.

– Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att det avsätts medel för inlösen av de vapen som det blir aktuellt att återkalla licensen för? undrar han.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma