Carlgren försvarar vargjakten
  • SVA

Carlgren försvarar vargjakten

AktuelltPublicerad: 2011-01-10 11:58

Miljöminister Andreas Carlgren försvarar i dag vargjakten och rovdjurspolitiken på DN Debatt. Han konstaterar att både taket på 210 vargar och att flytta vargar är tillfälliga åtgärder. Den pågående EU-granskningen oroar honom inte.

Carlgren betonar att förstärkningen av vargstammens genetiska status genom att flytta vargar är en tillfällig åtgärd.
– Aktiv flytt kan i längden inte vara alternativet – det behövs permanenta lösningar för att naturligt invandrade vargar ska kunna nå den mellansvenska vargpopulationen, skriver Carlgren.

Tillfällig frysning
Vidare gör han också klart att även frysningen av vargstammen på omkring 210 individer är tillfällig:
– Regeringens politik innebär att Sverige ska ha en vargstam som överstiger 200 vargar. Hur mycket större beror bland annat på hur mycket den genetiska statusen förbättras genom de åtgärder som nu vidtas. Ju bättre genetisk status, desto färre vargar krävs, skriver miljöministern.

EU oroar inte
När det gäller den uppmärksammade brevväxlingen med EU-kommissionen ser Carlgren det hela som en rutinåtgärd och han välkomnar, snarare än oroas av, granskningen.
Han konstaterar att förra årets vargjakt utvärderades av Europeiska rådets expertorgan för rovdjursfrågor (LCIE) som också tog fram kommissionens vägledning för bedömning av jakt i förhållande till EU:s regelverk. Rådets bedömning var att vare sig omfattningen av jakten eller sättet som jakten utfördes på tycks strida mot någon av riktlinjerna, och det verkar inte troligt att jakten skulle hota vargarnas livskraft eller deras utveckling mot bättre bevarandestatus.

Miljöministern skriver att regeringen förbereder hårdare tag mot illegal jakt.
– Kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott kan vara ett värdefullt verktyg i bekämpandet av den illegala jakten, anser Andreas Carlgren.

Ytterligheter i debatten
Om den svenska vargdebatten säger Carlgren bland annat:
– Några kämpar för att vi ska ha ett fåtal eller inga vargar i Sverige, vilket strider mot våra internationella förpliktelser. Andra kämpar för att låta vargstammen växa kraftigt och okontrollerat, men det är omöjligt med tusentalet vargar i Mellansverige. Ytterligheterna i debatten underlättar tyvärr inte det grundläggande målet att nå en livskraftig vargstam i Sverige.

Läs hela debattartikeln här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare