Carlgren tänker rivstarta rovdjursförvaltningen i höst
  • Sunne Jaktmässa

Carlgren tänker rivstarta rovdjursförvaltningen i höst

AktuelltPublicerad: 2009-04-30 01:53

Miljöminister Andreas Carlgren avvisar beskyllningarna om att regeringen försöker förhala rovdjursfrågan och flaggar för en ”rivstart” av rovdjursförvaltningen redan i höst. Han anser också att man kan gå längre med det lokala inflytandet än vad Naturvårdsverket föreslår.

Det är tidningen Skogsland som intervjuat miljöminister Andreas Carlgren, vars utspel kan tolkas som att det mycket väl kan bli vargjakt nästa vinter samt att man avser att ge lokalbefolkningen större inflytande i rovdjursfrågorna än vad Naturvårdsverket föreslagit. 

Carlgren är emellertid tydlig med att detta bygger på att man kan säkerställa den genetiska statusen hos rovdjuren, speciellt vargstammen.
– Ska det här fungera måste stammarnas genetiska mångfald säkerställas, säger miljöminister Andreas Carlgren till Skogsland.

Samma linje som jägarna
Det är också uppenbart att miljöministern är inne på samma linje som de båda jägarorganisationerna, LRF, samerna, markägarna och Kennelklubben:
– Ju större genetisk variation, desto mindre behöver stammarna vara för att vara livskraftiga. Det är därför viktigt att exempelvis vargar kan vandra in från Finland och Ryssland. Ett sätt att säkerställa detta kan vara att flytta på vargar som vandrar in så att de exempelvis inte orsakar skada i renbetesområden, säger miljöministern.
Vilket är exakt det resonemang de nämnda organisationerna förde när de slutligen enades om att ställa sig positiva till omflyttningar av vargar inom landet. I gengäld skulle det i så fall bll förvaltningsjakt för att hålla rovdjursstammarna, särskilt vargstammen, i schack.

”Får inte dröja”
Andreas Carlgren säger vidare till Skogsland:
– Det går rykten om att vi vill skjuta frågan framför oss och begrava den i en ny utredning. Det är helt uteslutet, det här får inte dröja. Efter riksdagsbeslut i höst blir det en rivstart på den nya förvaltningen. Naturvårdsverket gick ett steg åt rätt håll men det finns skäl att kunna gå längre. Folk måste känna att beslut fattas utifrån deras verklighet, inte bara av centrala byråkrater i Stockholm.
Jägarna Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, säger i en kommentar till Jakt & Jägare att Carlgrens utspel är mycket lovande, samt att det visar att politikerna tagit till sig av kritiken och kraven från jägarorganisationerna.

”Politikerna lyssnar på oss”
– Jag tror de börjar förstå att vi inte är ute efter att utrota några djurarter, utan att hålla dem på en lämplig nivå. Det verkar onekligen som att politikerna lyssnar på oss, säger Conny Sandström. 
Han nämner fler exempel än miljöministerns utspel i Skogsland:
– Paragraf 28 blev permanentad och även justerad på ett bra sätt. Och skyddsjaktsbeslutet på vargen i Nås var antagligen det snabbaste i historien. Myndigheterna inser att de inte kan utreda sådana frågor i flera veckor.
Conny upplever att situationen för de svenska jägarna och jägarorganisationerna ser betydligt ljusare ut just nu än för bara en månad sedan. Och det, menar han, beror på ett seriöst arbete:
– Vi har inte använt överord och försökt peka på de fakta som finns. Det lönar sig alltid i längden, säger Conny Sandström.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma