Dalarna säger nej till vargflytt
  • SVA

Dalarna säger nej till vargflytt

AktuelltPublicerad: 2011-10-07 10:48

Länsstyrelsen i Dalarna säg nej till utsättning av vuxna vargar i länet. Beslutet beror på det starka motståndet mot varg i Dalarna. Länsstyrelsen bedömer att ”det för närvarande saknas acceptans för en sådan utsättning”.

Naturvårdsverket har tidigare gett länsstyrelserna i de mellansvenska varglänen i uppdrag att hitta platser där det skulle vara möjligt att sätta ut vargar importerade från Finland-Ryssland.
Planerna på inplantering är ett led i arbetet med att få in nya gener i den svenska vargstammen som är svårt inavlad, då den i grunden bygger på tre individer i början av 80-talet plus två senare.
För att minska inavel har Naturvårdsverket en rad olika förslag. Bland annat att sätt ut vargvalpar från djurparker till vilda vargtikar, att inseminera vilda vargtikar med sperma från andra vargar eller att sätt ut vuxna finsk-ryska vargar på lämpliga platser i Sverige.


Inte för nära vägar
Att sätta ut vuxna vargar kräver dock att det inte sker för nära stora vägar eller järnvägar, så att vargarna riskera att bli överkörda sedan de släppts. Det får heller inte var för nära till ett redan existerande vargrevir vilket annars kan medföra att de utsläppta vargarna riskerar att dödas av de redan revirhävdande vargarna.
Därför fick länsstyrelserna i det mellansvenska vargbältet i uppgift att finna platser som skulle passa för vargutsättning. Men nu säger alltså länsstyrelsen i Dalarna nej då man bedömer att motståndet mot vargutsättning är för starkt.

Släpptes nära får och travhästar
I våras flyttade en så kallt genetiskt viktig varg i från norra Sverige till södra Dalarna.
Var vargen släpptes ut hemlighöll Naturvårdsverket men sedan Jakt & Jägare begärt ut uppgifterna tvingade man släppa på sekretessen. Det visade sig då att vargen släppts cirka 1,5 mil nordost om Avesta, mindre än en kilometer från en fårfarmare och cirka 2,5 kilometer från en travtränare med en mängd värdefulla hästar.
Misstron i bygden mot länsstyrelsen och Naturvårdsverket minskade knappast på grund av hemlighetsmakeriet i samband med den förra vargflytten.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare