Dåligt år för tjäder och orre
  • Elmia Game Fair

Dåligt år för tjäder och orre

AktuelltPublicerad: 2008-08-11 09:30

Skogsfågelföryngringen är svag i år. Telefonkontakter om inventeringsresultat av skogsfågel visar på likartade resultat över hela landet. Det är få kullar tjäder och orrarna verkar ha mindre kullar och stor variation av kycklingarnas storlek.

Fältarbetaren och tjäderforskaren Erik Ringaby har bland annat inventerat skogsfågel i Kolmården och Medelpad.
– Framför allt orren verkar ha fått lagt om äggen. Det är små orrkullar och små kycklingar, säger han.
När jakten börjar den 25 augusti finns risk att det är många små orrkycklingar (pipkycklingar).
Däremot verkar tjäderkullarnas kycklingar vara i normalstorlek.
– Det finns ofta fyra-sex kycklingar i kullarna i normal storlek.

Många ensamma tjäderhönor
Men det är många ensamma tjäderhönor utan kycklingar, vilket medför att det inte går att jämföra med fjolårets ”kronår” på tjäder, kommenterar Erik Ringaby.
Hans slutsatser verkar stämma med övriga inventeringsresultat. I Norrbotten och Västerbotten är alla inventeringar av skogsfågel inte helt klara ännu. De områden som är inventerade har visat på samma resultat som i övriga delar av landet.
Erik Ringaby misstänker att det inte bara är det dåliga vädret med snö, regn och kyla som påverkat fågelföryngringarna. Bristen på insekter kan också ha medverkat.

Orädd tjäderkyckling av normal storlek visar att de tjäderhönor som fått kullar klarat sig bra, jämfört med exempelvis orren som i större grad fått lägga om äggen.

Tjäderkycklingen tog till vingarna först på cirka två meters avstånd. I området fanns ett tiotal tjäderkullar med välutvecklade kycklingar. Kullarna har fyra-sex kycklingar, vilket kan anses som normalstorlek.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma