Direktör fick gräddfil till jakt
  • Vildmarkshörnan

Direktör fick gräddfil till jakt

AktuelltPublicerad: 2007-12-18 14:07

Sven Carlsson, JRF-ordförande i Mark-Svenljunga, är rasande. Marks kommun svarade inte ens på förslaget att upplåta jaktmark för unga jägare. Istället har kommunen brutit mot reglerna och låtit en textildirektör från Varberg, som tidigare jobbat för Borås Wäfveri i Kungsfors i Skene, arrendera mark av kommunen.

För att få arrendera jaktmark av Marks kommun måste jägaren vara från kommunen och dessutom tillhöra ett jaktlag.
Jan-Christer Hult är exploateringsingenjör på Marks kommun, och har hand om kommunens jaktarrenden. Han uppger att han gett direktören ett jaktarrende på order uppifrån.
En av dem som upprörs över att kommunen gjort undantag från sina egna regler är Sven Carlsson, ordförande i Jägarnas Riksförbunds avdelning i Mark-Svenljunga.
I slutet av januari 2007 skickade Sven Carlsson ett förslag till Marks kommun, med en önskan om tilldelning av jaktmark som skulle användas av dem som tagit jägarexamen men saknade egen jaktmark.

Allt fler unga vill jaga
”Sedan 2001 har jag hållit i jägarexamenskurser i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Detta år har jag tio elever och tendensen är ökande för varje år, i motsats till övriga landet. Det är här som jag har sett ett behov hos mina elever som jag önskar att Marks kommun skulle vilja hjälpa till att tillgodose”, skrev Sven Carlsson till kommunen.
– Ärendet behandlades i kommunfullmäktige den 27 februari 2007 med diarienummer 2007/0069434 och gick på remiss till kommunstyrelsen. Detta är det enda jag har hört, berättar Sven Carlsson.
– Jag finner det väldigt märkligt att man kan prioritera folk som inte ens bor i kommunen och att dessutom ”på order uppifrån” bevilja detta, tillägger Sven Carlsson.
Han berättar att marken skulle användas för att anordna fadderjakter, ungdomsläger och andra naturnära aktiviteter som exempelvis fågelskådning.

Ville låta ungdomar sköta viltvården
– Jägarkåren står inför en generationsväxling och det är mycket viktigt att vi kan skapa en god och etiskt riktig grund för de nya jägarna, säger Sven Carlsson.
Förutom att utöva jakt på marken var planerna också att eleverna skulle få lära sig vikten av en god viltvård.
”Viltvården är en mycket väsentlig del av den utbildning de har genomgått och att själva få göra skyddsplanteringar och anlägga foderplatser för viltet gör att de kan få en mycket större förståelse för hur en till synes enkel åtgärd gynnar flera olika arter. Vår ambition med detta är att eleverna skall kunna komma ut och få jaga men även få lära sig om förvaltningen av det vilda. De får göra egna inventeringar och redovisa detta för gruppen. Att observera sin viltstam och noga följa upp den ligger till grund för all viltförvaltning”, skriver Sven Carlsson i förslaget till kommunen.

”Direktörer får gå före”
Att inte kommunen nappat på förslaget tycker Sven är snålt.
– Ett område som var tänkt att på sätt och vis sponsras till viss del av kommunen och även finansieras via dagkortsjakter för att inte belasta ungdomar med ett dyrt årsarrende tycker jag hade varit en ideal lösning för att introducera de yngre till skog, natur och jakt, säger Sven Carlsson.
– Prioriteringen av Marks kommun är i mitt tycke klar och tydlig. Direktörer skall få gå före och ungdomar får som vanligt stå tillbaka och ges ingen möjlighet att ägna sig åt sina intressen, kommenterar Sven Carlsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma