En dömd, en frikänd i Fansenfallet
  • Vildmarkshörnan

En dömd, en frikänd i Fansenfallet

AktuelltPublicerad: 2013-05-03 16:11

Den ene av männen i Fansenmålet, där en vargtik dödades, döms till fängelse i ett år och nio månader. Den andre mannen frikänns.

Söndagen den 6 februari 2011 påträffades en ung vargtik från Sjösvedenreviret i närheten av sjön Fansen i Bollnäs kommun i Hälsingland. Hon hade dödats av trubbigt våld.

I slutet av augusti samma år anhölls de båda misstänkta männen, i 40- respektive 50-årsåldern. Miljöåklagare Åse Shoultz åtalade dem för att de tillsammans och i samråd dödade vargtiken, den äldre av dem på skidor och den yngre på snöskoter.


Upptäckte blod
Den döda vargen upptäcktes av en boende i området som var på tur på sjön och hittade blodspår.

Skidåkaren är bunden till området genom DNA. Han pissade på en plats. Han medger att han spårat varg i området, men hävdar att det var med avsikten att fotografera. Mannen nekar till brott.

Båda männens mobiltelefoner har varit uppkopplade mot telemasten i området. Dagen då vargen slogs ihjäl ringde de båda männen till varandra ett flertal gånger.


Bevisningen
Åklagaren försökte vid rättegången leda i bevis att skidåkaren tolkat bakom skotern, att de båda männen tillsammans stötte upp en vargflock och att en vargtik sedan kördes på med skotern. Avslutningsvis slogs hon i huvudet med en träpåk.

Som bevis mot skoterägaren har åklagaren anfört skador som fanns på skotern som skulle ha uppkommit när vargen kördes på.


Hår från hunddjur
Mannen har förklarat att han har en tuff körstil och det händer då och då att han rullar med sina skotrar. Ett hårstrå som kriminalteknikerna påträffade kunde inte knytas till någon art. Det är enbart fastslaget att hårstrået kom från ett hunddjur.

Tingsrätten finner det fastslaget att skidåkaren deltog i dödandet av vargen. Det finns bara spår efter en skidåkare och längs skidspåren har skidåkaren pissat.

Rätten finner det inte bevisat att skidåkaren höll i påken och slog, men han var delaktig i gärningen, menar rätten.
Skoteråkaren frikänns, eftersom rätten inte kan utesluta att det är någon annan skoteråkare som varit delaktig.

Tingsrätten skriver om domen mot skidåkaren:


Rätten om domen
”För grovt jaktbrott stadgas fängelse sex månader till fyra år. Då straffskalan för brottet skärptes den 1 juni 2001 uttalades i motiven till ändringen att jaktbrottsligheten är så omfattande att den utgör ett allvarligt problem vid förvaltningen av bl.a. vargstammen.

Straffskärpningen var en markering av att det finns anledning att se allvarligt på den grova jaktbrottsligheten (prop 2000/01:57 s 49).

Det grova jaktbrott som xxxx gjort sig skyldig till är av sådan art och straffvärde att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga, såvida inte särskilda skäl föranleder annat. xxxx förekommer inte i belastningsregistret och han lever under ordnade förhållanden. Det finns inte skäl att frångå ett frihetsberövande. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse. Brottets straffvärde överstiger väsentligt den lägst stadgade straffnivån för grovt jaktbrott. Straffvärdet motsvarar fängelse ett år och nio månader”, skriver Hudiksvalls tingsrätt i domen.

Den skidåkande mannen ska också betala 24 000 kronor i skadestånd till staten för vargen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma