Enighet om de norska rovdjuren
  • Sunne Jaktmässa

Enighet om de norska rovdjuren

AktuelltPublicerad: 2011-06-21 11:58

Den 16 juni kom de norska politikerna överens om ett avtal om förvaltningen av lo, järv, varg och björn. Förlikningen om ändringar i rovviltsförvaltningen blev behandlat som ett representantförslag på fredagen den 17 juni och blev enhälligt antaget.

Miljö- och utvecklingsminister Erik Solheim är nöjd med den nya rovdjursförlikningen som samtliga partier i Stortinget enades om på torsdagskvällen.

– För första gången i historien är alla partier i Stortinget eniga om rovdjurspolitiken, och att vi ska ha alla de stora rovdjuren i norsk natur. Jag hoppas att detta kan dämpa konflikterna kring rovdjursförvaltningen, säger Solheim i ett pressmeddelande.
Förlikningen innebär bland annat att beståndsmålet för varg, lo och järv förs vidare och att man ska arbeta för att få till ett avtal med Sverige om framtida beståndsmål för varg. 

Ökat antal björnföryngringar
Beståndsmål för björn ändras från 15 årliga föryngringar till 13.
– I dag är det uppskattat att vi har sex föryngringar av björn i Norge. Nu ska vill bygga upp bestånden så att vi får 13 föryngringar. Det är en stor styrka att ha ett samlat Storting bakom sig i genomförandet av rovdjurspolitiken, säger Solheim.
Stortinget beslutade år 1845 att de stora rovdjuren skulle utrotas från norsk natur. Runt 1930 var varg och björn så gott som totalt utrotat. De sista 30 åren har det skett en långsam återetablering av björn och varg i norsk natur, och i dag finns cirka 30 vargar (3 föryngringar) och cirka 160 björnar (sex föryngringar). Dessa är en del av det skandinaviska beståndet som på den svenska sidan består av cirka 220 vargar och 3 400 björnar.

Ska baseras på erfarenhet och vetenskap
Förlikningen slår fast att all förvaltning av rovdjur ska ske på kunskaper som baseras på vetenskap och erfarenhet. Rovdata ska förstärkas och ha det överordnade ansvaret för drift av övervakningsprogrammet för rovvilt.
Det säger även att antalet björnhanar inte ska överstiga 1,5 gånger antalet honor, men att det inte kan tillåtas licensjakt i de områder där det finns björnhonor. Förlikningen innebär också att förvaltningen av björn ska överföras till de regionala rovviltsnämnderna när man nått 10 föryngringar.

Nödvärnsrätt ska gälla även hund
I ett tillägg ska det genomföras en lagändring så att nödvärnsrätten också ska innefatta hund vid direkt angrepp av rovdjur.
Beståndsmålen av järv och lo förblir oförändrade på 39 och 65 årliga föryngringar, varg på tre årliga föryngringar och björn ändras till 13 årliga föryngringar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster