Ersättning för vargdödad hund JO-anmäls
  • Granngården

Ersättning för vargdödad hund JO-anmäls

AktuelltPublicerad: 2006-03-28 11:14

Tre tjänstemän vid länsstyrelsens miljövårdsenhet i Falun har JO-anmälts för att det betalat ut ersättning för en jämthund som blev vargdödad norr om Våmhus i höstas.
Flera av argumenten i JO-anmälningen är hämtade från den propaganda som jaktfientliga grupper brukar använda.

En kvinna från södra Sverige lämnade in en anmälan till justitieombudsmannen den 28 februari.
Hon anser att utbetalningen för den vargdödade hunden strider mot Naturvårdsverks föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador.
Bland annat anser kvinnan att den sändare som hunden hade inte kan klassas som utrustning för näringsverksamhet. Pejlutrustningen användes i hobbyverksamhet, hävdar hon.
Eftersom hunden användes vid björnjakt tycker kvinnan att det inte finns synnerliga skäl för ersättning. Hunden har medvetet utsatts för ”skadeexponering” när den släpptes lös.
Dessutom hävdar anmälaren att skadeförebyggande åtgärder vid gällande jakttidpunkt inte har gjorts. I området där hunden släpptes finns dokumenterad förekomst av varg.

Hunden utsattes för risker
I sin JO-anmälan skriver kvinnan att länsstyrelsen inte bör lämna ersättning för skador på hundar som uppenbarligen utsatts för risker. Detta gäller exempelvis skador eller dödsfall som inträffar vid jakt med hund. Jaktprov och jaktträning ska likställas med jakt, påpekar hon.
Hundägaren berättar att han fick ersättning från länsstyrelsen enligt paragraf 20 i viltskadekungörelsen.
Enligt paragrafen betalas max 2 000 kronor ut för en hund som skadats av rovdjur. För en hund som dödats av rovdjur betalar länsstyrelsen ut max 10 000 kronor.
Enligt viltskadeförordningens paragraf 11 fick hundägaren dessutom ut 3 500 kronor för den förstörda hundpejlen. Jämthunden som dödades var enligt älghundsklubben värd
32 000 kronor.
Hundägaren har lagt ned närmare 10 000 timmar i skötsel och träning under de knappa sju år hunden levde.
– Till detta går att lägga ett stort antal timmar där hunden används till jakt, Men pengar kan aldrig ersätta en bra jaktkamrat, kommenterar hundens ägare.
Marcus Elfström, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Falun, berättar att JO-anmälningen fick en snabb handläggning. JO har meddelat att ärendet inte tas upp och att handläggningen gått rätt till.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB