EU-delegation vill underlätta vargjakt
  • SVA

EU-delegation vill underlätta vargjakt

AktuelltPublicerad: 2015-11-10 09:50

I september hölls ett möte i Prag, där jakt- och viltvårdsdirektörer diskuterade vargfrågan. En EU-delegation vill sänka skyddet för vargen och öppna upp för större möjligheter till jakt, skriver Svensk Jakt.

Bland de punkter som togs upp på mötet i Prag i september var att man vill sänka skyddet för vargen inom EU. Man anser att det finns skäl att ändra klassificeringen i art- och habitatdirektivet från Annex 4 (arten är strikt skyddad) till Annex 5 (arten får förvaltas. Dessutom bör den klassas om i Bernkonventionen från Appendix 2 (arten får ej fångas, dödas eller handlas med) till Appendix 3 (arten är i behov av skydd men får i vissa fall jagas), skriver Svensk Jakt.

Förvaltning av vikt
Man anser också att förvaltning är av vikt i en del av medlemsländerna och att varg kan bete sig på ett negativt sätt på grund av att den inte jagas.
Det bör även göras en noggrann utredning för att utforma en övergripande vargförvaltning.
Punkterna kommer att behandlas av ministerrådet för jordbruk och fiske i Bryssel den 16 november.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare