Fälld älg kan bli två älgar
  • Sunne Jaktmässa

Fälld älg kan bli två älgar

AktuelltPublicerad: 2012-09-03 15:55

En älg som skjutits inom ett älgjaktsområde men går över gränsen till ett annat älgjaktsområde och dör där förvandlas till två älgar.

– Jag förstår inte hur en älg kan förvandlas till två bara för att den dör på andra sidan gränsen, säger Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Det är i den nya älgförvaltningen som det något speciella förhållandet har uppstått att en påskjuten älg kan förvandlas till två älgar i statistiken.

I Naturvårdsverkets Föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort paragraf 39 står det följande:

”En älg som har blivit påskjuten och skadats inom ett älgjaktområde ska avräknas från det älgjaktområdet i förhållande till avskjutningsmål i älgskötselplan respektive från medgiven tilldelning för licensområde även om älgen faller inom ett annat älgjaktområde eller inom ett område som inte är registrerat för älgjakt.”

 
Går över till annat omåde
Alltså. Om älgen påskjuts inom ett älgjaktsområde men går över till ett annat område innan den lägger sig ska den avräknas från området där den sköts.

Så långt är allt klart. Men i Naturvårdsverkets ”Frågor och svar” står sedan följande att läsa under ”Rätten till fälld älg”:

”Den som tillgodogör sig älgen enligt 34 § andra stycket NFS 2011:7 betalar fällavgiften och räknar av älgen. Påskjutande jaktlag avräknar en älg enligt 39 § NFS 2011:7.”

Det betyder alltså att båda jaktlagen ska räkna av älgen trots att bara en älg är skjuten.


Tvingas räkna av älgen
För skogsägarna som oftast vill hålla nere älgstammen kommer det att finnas mer älg i markerna än vad statistiken berättar. Samtidigt betyder det för jägarna att jaktlaget som sköt älgen tvingas räkna av en älg från sin tilldelning utan att ha fått någon älg.

– Det är fullständigt befängt. Det här är bara ett byråkratiskt påhitt. Meningen med den nya älgförvaltningen var ju att den skulle vara bättre anpassad till verkligheten. Det här betyder ju att det blir tvärt om, säger Solveig Larsson.


Kollat av verkets jurister
På Naturvårdsverket är de flesta som arbetet med reglerna kring älgjakten lediga. Men Ruona Burman säger så här:

– Jag kan inte redogöra riktigt varför det blir så men det som står på vår hemsida under Frågor och svar är korrekt. Det har juristerna varit med och utformat.

– Vi har stött och blött den här frågan även med juristerna på Landsbygdsdepartementet men de menar att det blir så här, kommenterar Ruona Burman.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma