Fel siffror ger hårdare vapenlagar
  • Sunne Jaktmässa

Fel siffror ger hårdare vapenlagar

AktuelltPublicerad: 2013-10-21 14:12

(UPPDATERAD) Felaktig statistik om vapenstölder används som ammunition när EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) laddar för en hårdare, gemensam lagstiftning. Den varningen kommer från Erik Lakomaa på Handelshögskolan som undersökt frågan. Markus Uvell på tankesmedjan Timbro varnar nu för att Alliansregeringens svajiga vapenpolitik kan påverka valutgången i Sverige.

 

– På sidan elva i Malmströms rapport återfinns förslagen. Förbud mot k-pistskytte, restriktioner mot halvautomater och reglering av magasinstorlek, twittrar Erik Lakomaa.
Dessa förslag finns redan med i en svensk utredning om nya vapenlagar som regeringen beställt.
Nu har detta även tagits med när EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) är med och förbereder en gemensam EU-lagstiftning om vapen.
Bland svenska jägare och målskyttar finns oro att den nya lagförslaget i november kommer att slå i onödan mot legala vapenägare.


Kritiskt brev från jägare och skyttar
I ett gemensamt brev från Jägareförbundet och Skyttesportförbundet till Malmström påpekas att det finns tecken på att de nya EU-lagarna även kan gälla införande av obligatoriska mentaltest. Det väntas även hårdare EU-regler för förvaring av skjutvapen.

Organisationerna stöder sig på en undersökning från Handelshögskolan som visar att det är ytterst få legala vapen från svenska skyttar och jägare som hamnar i händerna på kriminella.


”Behöver inte ändras”
 ”Vapendirektivet som det är skrivet idag fungerar tillfredsställande och behöver inte ändras”, konstateras det i brevet.
Det är viktigare att polis och tull får resurser att stoppa insmuggling av vapen från till exempel Balkan, tycker de två organisationerna.

”Vi kan inte se några belägg för att ytterligare restriktioner på EU-nivå skulle leda till någon förbättring när det gäller att hantera situationen med illegala vapen. Om ni har belägg för att det finns ett starkt samband mellan legala och illegala vapen så tar vi gärna del av dem”, skrivs det syrligt till Cecilia Malmström.


Plockas ned, bit för bit
Erik Lakomaa på Handelshögskolan, som tagit fram undersökningen om illegala vapen, plockar ner påståenden från Cecilia Malmström bit för bit.

”Vapenstölder från svenska bostäder har minskat, men ligger fortfarande på cirka 140 anmälda stölder per år, enligt BRÅ”, hävdar Malmström.

– Det senaste år det finns statistik över faktiska stölder är 2010. Det gäller stölder där moderna licensbelagda vapen stulits. Då tillgreps vapen vid 87 tillfällen. Den siffra som Malmström redovisar är sålunda 60 procent högre än faktiskt antal stölder, invänder Erik Lakomaa.

Anmälningar kan vara fler än faktiska brott på grund av felanmälningar, felkodningar eller flera anmälningar av samma brott, tillägger han.


Lägre än Malmströms siffra
Under den period som det finns data för har faktiska skjutvapentillgrepp skett vid som mest 132 tillfällen (2004).

– Även det är lägre än Malmströms siffra, konstaterar Erik Lakomaa.

Generellt sett handlar det om kraftig minskning av vapenstölder till skillnad mot vad Malmström ger sken av.


Fel bild av dödligt våld
Det blir även fel när EU-kommissionären försöker ge en bild av dödligt våld i Sverige.

– Trots det uppmärksammade gängvåldet minskar förekomsten av dödligt våld i Sverige. Det missar Malmström att nämna. När det gäller legala skjutvapen och brott är den faktiska siffran 13 fall av grov brottslighet med legala skjutvapen under hela perioden 2000-2010. Det ger i genomsnitt 1,3 fall per år. ”Ett till tre fall årligen” låter ju dock mer än ”1,3 fall årligen”, sammanfattar Erik Lakomaa.

Nämnvärt är även vad kriminologen Mikael Rying skriver angående vapenbrottsligheten, tycker han:

”Det har skett en förskjutning från skjutningar med legala vapen till skottlossningar med illegala vapen. Tidigare kunde det handla om en man som sköt hustrun och barnen med sitt licenserade jaktvapen. Nu handlar det om skjutningar i kriminella kretsar med illegala vapen. Våldet har helt enkelt bytt karaktär.”


Skyller på ”vapenlobby”
Cecilia Malmström räknar i sin tur med motstånd mot en ny vapenlagstiftning, men vill inte låtsas om att det är över en halv miljon vanliga skyttar och jägare som blir upprörda bara i Sverige.

Cirka sex procent av svenskarna är legala vapenägare.

– Det finns en ganska stor vapenlobby i Europa också, så det är inte ett helt lätt territorium att gå fram i, säger hon till TT.

”Kan påverka valutgången”
Markus Uvell, VD på tankesmedjan Timbro, konstaterar att det kan få politiska konsekvenser för Alliansregeringen att jobba mot Sveriges skyttar och jägare.

”Erfarenheter från valet 2006 visar att varg, vapen och jakt var ett av de allra viktigaste frågeområdena för blockbyte. Utöver att förslagen inte löser några problem är Alliansens svajande i vapenpolitiken ett effektivt sätt att förlora valet, skriver Markus Uvell i två twitterinlägg.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma