Fem fällor godkända för lodjursjakt
  • Elmia Game Fair

Fem fällor godkända för lodjursjakt

AktuelltPublicerad: 2010-02-28 22:52

Naturvårdsverket har nu lagt ut de fällor som är godkända för lodjursjakt på sin hemsida. Dessutom har det gjorts några korrigeringar av det tidigare jaktbeslutet.

De fem godkända fällorna är L93 Åbrånsfällan, L94 Tunnelfälla m/Grimsö, L95 Tunnelfälla Söderholm, L99 Sinkabirum och L112 Sinkabirum kombi.
Den värmländska tunnelfällan får inte längre användas, eftersom det var den som stod för en stor del av skadorna som konstaterats på fångade lodjur.
Samtliga godkända fällor för lo ska ha släta ytor invändigt och närmare tekniska beskrivningar finns på webbplatsen: http://www.naturvardsverket.se/fallor.

Korrigeringar
Naturvårdsverket har också gjort några ändringar i det första beslutet om lojakt:
Det förtydligas bland annat att jaktledaren ska kontakta länsstyrelsen och kontrollera att det finns lodjur kvar på licensen innan ett fällfångat lodjur avlivas. Det framgår också att fällan ska kontrolleras minst två gånger per dygn. Det aktuella telefonnumret för att kontrollera kvarvarande tilldelning i Uppsala län ska vara: 018-19 52 00.
Hela lodjursjaktsbeslutet finns här: http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Beslut-om-jakt-pa-stora-rovdjur-och-salar/Beslut-om-jakt-pa-lodjur/

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma