Fem JRF-överklaganden
  • Granngården

Fem JRF-överklaganden

AktuelltPublicerad: 2016-01-08 14:55

Jägarnas Riksförbund (JRF) överklagar Naturvårdsverkets beslut om vargjakt i Dalarna, Gävleborgs, Värmlands, Västmalands och Örebro län.

De fem överklagaden har skickats till förvaltningsrätterna i Karlstad, Uppsala och Falun. Det genomgripande i överklaganden är att JRF yrkar på att man inför licensjakten tilldelat för få vargar i varje län. De yrkar också på att den beslutade jakttiden ska utökas till den sista februari.
Anledningen till överklaganden är att JRF anser att länsstyrelserna inte tagit hänsyn till respektive viltförvaltningsdelegation och riksdagens beslut om att ta ner koncentrationerna i de värst drabbade länen. Inte heller har man räknat med 2015 års föryngringar i besluten.

Fler vargar och fler revir
När det gäller Dalarnas län yrkar JRF att man bör ändra det tilldelade antalet vargar från åtta vargar till 16 och att beslutet ska omfatta minst ett revir till.
För Gävleborgs län yrkar JRF att tilldelningen ska ökas från sex vargar till 12.
I Värmland anser JRF att tilldelningen ska ändras från 20 vargar till 60 och att det ska omfatta reviren Glaskogen och Gräsmark.
För Västmanland yrkar på JRF en ökning från sex vargar till tolv och att det omfattar minst ett revir till.
I Örebro län yrkar JRF på en ökning från sex vargar i Lokareviret till totalt 12 vargar och att beslutet även omfattar ett revir till.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB