Finsk rovdjursjakt blir smidigare
  • Jämtland Game Fair

Finsk rovdjursjakt blir smidigare

AktuelltPublicerad: 2008-07-21 11:41

Frågan om länsstyrelserna ska ta över förvaltningen av rovdjuren är en öppen fråga i Sverige. Men i Finland är det redan klart med regional förvaltning. Där är det de lokala jägarna som får avgöra hur rovdjuren ska tacklas med hjälp av de krav som finns i lagstiftningen.

Den 1 augusti i år träder en ny finsk jaktförordning i kraft. Detta innebär att jaktvårdsdistrikten själva får fatta beslut om rovdjur ska fällas. Tidigare har jord- och skogsbruksministeriet beslutat efter att ansökningar om avlivning av rovdjur som stör eller utgör ett hot.
Håkan Stenbacka är ordförande i Pedersörnejdens jaktvårdsförening, Svenska Österbotten i Finland, och är positiv till beslutet.

”Ett bra beslut”
– Jag tycker det är ett bra beslut. Jakten av rovdjur kommer att gå smidigare än förr. Tidigare gjorde man en ansökan till ett jaktvårdsdistrikt som sedan gjorde en förordning upp till jord- och skogsbruksministeriet, säger Håkan Stenbacka till Österbottens Tidning.
Efter ansökningarna gav förr ministeriet tillstånd till jaktvårdsdistriktet att fälla ett rovdjur. Men nu med den nya jaktförordningen försvinner ett beslutande organ som saknar den lokala kännedomen som jaktvårdsdistrikten har.
– Det finns totalt 15 jaktvårdsdistrikt i Finland. Eftersom Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt sträcker sig från Kristinestad i söder till Kalajoki i norr är det många rovdjur som kommer in och rör på sig här i trakterna. Vi har den kompetens som behövs. Nu kommer jakten dessutom att gå snabbare till, säger Håkan Stenbacka till Österbottens Tidning.

Rovdjur får inte ge för stora problem
Beslutet om förordningen förenklar politiken kring de stora rovdjuren. Målet är att stora rovdjur inte ska vålla oskäliga problem för boende eller näringsidkare på landsbygden.
Det viktigaste skälet till beslutet är att förkorta tiden från ansökan till handling. Den långsamma beslutsprocessen när det gäller avlivning av rovdjur med störande eller hotande beteende har väckt stark kritik under den senaste tiden.
– Det finns just nu egentligen tre tillvägagångssätt hur man skall göra innan man fäller rovdjur. Ett är att anhålla om tillstånd från jord- och skogsbruksministeriet. Det andra att ge en hyllicens som kan beviljas när något inträffar. Det tredje sättet är att polismyndigheterna ingriper ifall det finns en överhängande risk för livsfara, säger Håkan Stenbacka till Österbottens Tidning.

Lokala beslut om rovdjur
Stefan Pellas, viltvårdskonsulent för Svenska Österbottens jaktvårdsdistrikt, är också nöjd över den nya jaktförordningen. Han ser den som ett steg mot en smidigare och mer opolitisk jakt.
– Förordningen innebär att besluten kan fattas lokalt. Jakten blir inte lättare på något sätt men snabbare. Förstås måste ju givna kriterier uppfyllas innan jaktvårdsdistriktet kan bevilja tillstånd till fällning, säger Stefan Pellas till Österbottens Tidning.
Förordningen gäller alla stora rovdjur i Finland som björn, varg och lo. Säl är dock undantaget.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma