Fler sälar får skyddsjagas
  • Sunne Jaktmässa

Fler sälar får skyddsjagas

Jakten ska bedrivas där det uppstått sälskador

AktuelltPublicerad: 2016-04-07 20:30

Årets skyddsjakt på säl blir mer omfattande än förra året. En skärpning i Naturvårdsverkets beslut är att jakten måste ske inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna orsakat skador. Dessutom tas för första gången ett generellt skyddsjaktsbeslut för vikare.

Naturvårdsverket generella skyddsjaktsbeslut omfattar i år 480 gråsälar, 260 knubbsälar och 100 vikare. Tilldelningarna i de olika länen framgår av grafiken ovan. Sammantaget är det en ökning från förra året då skyddsjakten omfattade 430 gråsälar och 210 knubbsälar. När det gäller vikare har Naturvårdsverket tidigare bara beslutat om skyddsjakt vid enskilda ansökningar från skadedrabbade.

Inom 200 meter från fiskeplats
Förra året omgärdades skyddsjaktsbeslutet av en rekommendation om att jakten bör bedrivas mot skadegörande djur som befinner sig 50 meter från skadedrabbade fiskeredskap. I årets beslut slås det fast att jakten ska bedrivas inom 200 meter från en plats där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.
– Vi ville vara tydligare med vårt beslut. Trots allt är skyddsjaktens omfattning väldigt begränsad i jämförelse med hur mycket säl det faktiskt finns. Och då menar vi att det är viktigt att de skadegörande sälarna verkligen skjuts i närheten av fiskeplatser och fiskeredskap, säger Emil Ekström, handläggare på Naturvårdsverket.

Växande sälstam
Naturvårdsverket jobbar för att kunna hantera sälförvaltningen med reguljär licensjakt. Frågan ligger just nu hos regeringen. Sälstammarna växer. I synnerhet gäller det gråsälen som numera kan räknas till ungefär 30 000 i Östersjön.
– Då är det garanterat även ett mörkertal, alltså sälar som inte inventeringspersonalen sett, konstaterar Emil Ekström.
Det innebär alltså att om hela tilldelningen av gråsälar fälls så motsvarar det maximalt 20 procent av tillväxten, som kan uppskattas till cirka 8 procent. Detta brukar emellertid inte ske. Förra jaktsäsongen fälldes exempelvis två tredjedelar av tilldelningen.

Jaktens bedrivande
Säljägare ska ha gått säljägarutbildning och jakten får ske från land, från is, från konstruktion som är fäst på botten, från stillaliggande båt (med motorn igång) och med typgodkänt fångstredskap. Även klass 2-ammunition får användas. Det finns undantagna områden där säljakt inte får bedrivas, bland annat naturskyddsområden.
Mer om detta framgår av Naturvårdsverkets beslut som finns här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma