FN-rapportör kritiserar rovdjurspolitiken
  • Sunne Jaktmässa

FN-rapportör kritiserar rovdjurspolitiken

AktuelltPublicerad: 2011-01-14 15:23

Nu har också FN synpunkter på svensk rovdjursförvaltning. FN:s specielle rapportör, James Anaya, anser att de nordiska staterna måste hålla rovdjursantalet på en nivå som rennäringen kan tåla och kompensera renägarna fullt ut för skador.

James Anaya är amerikansk professor i mänskliga rättigheter vid Arizona Universitet. Han utsågs för snart tre år sedan till FN:s speciella rapportör på området och nyligen offentliggjorde han en rapport om situationen för de samiska folken i de nordiska länderna.
Bland många andra frågor, som rätten till naturresurser, skog och mark, samt frågor om självstyre, nämner Anaya också rovdjursproblemet.
– De nordiska staterna bör anstränga sig för att hålla rovdjurspopulationerna inom renskötselområdet på en nivå som renskötseln tål och renskötarna ska ha full kompensation för rovdjursskadorna, skriver han i rapporten.

Större hot än industrin
Han konstaterar att de stora rovdjuren utgör ett större fysiskt hot mot renskötseln i Norden än till exempel kraftutvinning, gruvindustri och annan industri inom renskötselområdet.
Anaya pekar bland annat på siffror från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som beräknar att 60 000 svenska renar blir rovdjursrivna varje år och i vissa renskötselområden hotas numera renhjordarna av en negativ tillväxt som i slutändan kan leda till en kollaps. Han noterar också att de svenska lagarna inskränker kraftigt på renskötarnas rätt att freda sig mot rovdjuren.

Människorättsbrott
I en kommentar till Sveriges Radio säger renägarförbundets ordförande, Ellen Omma:
– Rapporten visar det som renägare och samebyar har sagt länge, att rovdjursnivåerna är höga och att det är något som måste ändras, säger Omma.
Förbundsdirektör Anders Blom i Samernas riksförbund anser att rapporten bekräftar att den skada svensk rovdjurspolitik orsakar renskötseln utgör ett människorättsbrott.

Utredning pågår
Departementsråd Robert Andrén säger i en kommentar till Sveriges Radio att regeringen har avsatt mer pengar till rovdjursersättningar, även om det inte är i nivå med Sametingets egna beräkningar. Han pekar också på att Sametinget har fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram toleransnivåer för rovdjurstrycket, vilket blir avgörande för renägarnas ersättningar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma