Förhandlingar om Junseletiken
  • Sunne Jaktmässa

Förhandlingar om Junseletiken

AktuelltPublicerad: 2013-04-30 10:59

(UPPDATERAD VERSION) I dag inleddes förhandlingarna i Förvaltningsrätten i Stockholm angående den stoppade skyddsjakten på Junseletiken. Tre organisationer – Nordulv, Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen – överklagade Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt.

De olika parterna ska redogöra för sina ståndpunkter i frågan.
Jakt & Jägares Leif Andersson följer förhandlingarna i rätten. 
– De tre organisationerna ser överklagandet som principiellt viktigt, då det handlar om att man ska kunna etablera varg i hela Norrlands kustland och i stora delar av renskötselområdet, säger Leif Andersson under en paus i förhandlingarna.
Han återkommer med en mer utförlig rapport om rättsprövningen, som är avgörande för hur det ska gå med den svenska vargpolitiken.

”Ingen annan lösning”
”Under de muntliga förhandlingarna, som genomfördes efter önskemål från berörd sameby, har Naturvårdsverket redogjort för hur omfattande skadorna var för renskötseln vid tidpunkten för ansökan om skyddsjakt och att det inte fanns någon annan lämplig lösning. Naturvårdsverket har också förklarat att beslutet inte påverkar gynnsam bevarandestatus för vargstammen”, skriver verket i ett pressmeddelande om dagen i Förvaltningsrätten.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma