Forskarkritik om ripjakt
  • SVA

Forskarkritik om ripjakt

AktuelltPublicerad: 2013-10-22 10:21

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län menar att öppnandet av småviltjakt i fjällen för utländska jägare inte har haft någon negativ effekt. Detta ifrågasätter nu Birgitta Åhman, professor i renskötsel vid SLU.

Sedan 2007 kan utländska jägare komma till Sverige och jaga småvilt i fjällen. Jordbruksverket gör nu en översyn av effekterna av detta. I ett yttrande till översynen skriver länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län att de inte kunnat se några negativa effekter, inte för rennäringen heller. Jakt & Jägare skrev tidigare om det här.

”Betyder inte att de inte finns”
Detta får nu mothugg från forskare.
– Att man inte ser effekter betyder inte att de inte finns. Jag vet inte vilka undersökningar länssyrelserna har gjort som underlag för sitt påstående. Har de tittat ordentligt på effekterna, säger Birgitta Åhman, professor i renskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, till Sveriges Radio Oddasat.

Renar följdes med GPS
Under 2007 gjorde SLU en studie som gick ut på att förse 25 renar med GPS-halsband och sedan följa deras rörelser samtidigt som man genom flygobservationer räknade renar och jägare från luften.
Studien visade att det fanns tendenser till störningar för renarna, även om direkta möten mellan jägare och renar var få. Resultaten var dessutom för begränsade för att dra säkra slutsatser.
Birgitta Åhman menar att det inte är det direkta mötet med jägare som skapar problem för renarna.
– Hela flocken ändrar sin användning av betesmark och det ser man inte så lätt. Får man ett undvikande av ett stort område så ökar rentätheten på ett annat område. Det kan leda till att maten inte räcker till. Hösten är viktig för att renen ska kunna äta upp sig inför vintern, säger Birgitta Åhman till radion.

Föreslår ny utvärdering om fem år
I Naturvårdsverkets yttrande till Jordbruksverkets översyn påpekar de bristen på kunskaper och att slutsatser dras från begränsade studier. De menar att Jordbruksverkets rapport bör innehålla förslag på hur kunskaperna ska öka och att man ska göra en ny utvärdering om fem år.
– Det behövs mer systematisk forskning under flera år med stora variationer i jakttryck för att kunna hitta effekter av småviltjakten, säger Birgitta Åhman till Sveriges Radio Oddasat.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare