Försvarar björnbeslutet i Dalarna
  • Sunne Jaktmässa

Försvarar björnbeslutet i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2012-09-21 11:20

Björnjakten i Dalarna och hur dess riktlinjer dragits upp av länsstyrelsen har fått kraftig kritik. Martin Moraeus, delegat i viltförvaltningsdelegationen, tycker inte att kritiken är befogad.

Martin Moraeus sitter med i viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län. Han företräder ägare och brukare av jordbruksmark och är även ordförande för LRF i Dalarna. Han menar att länsstyrelsens beslut kring årets björnjakt inte förtjänar den hårda kritiken.
– Jag tycker att det är ett bra beslut och jag ska gärna försvara vårt beslut från fortsatt kritik, säger Martin Moraeus.

Jägare känner sig provocerade

Årets björnjakt styrdes upp av diverse olika regler och länet delades in i olika områden. Detta tyckte många jägare var att krångla till björnjakten onödigt mycket och en del upplevde beslutet som provocerande. Dalarna var också det enda länet i landet som beslutade om dessa särskilda regler.
Bland annat  bestämde länsstyrelsen att bara 13 honor över 80 kilo fick skjutas. Därefter skulle björnjakten avlysas, även om den totala tilldelningen inte fällts. 
Totalt har 30 av 52 tilldelade björnar hittllls fällts. Dessutom återstår bara delområde 1 i björnjakten, där det finns åtta björnar kvar i tilldelninge. Två av dem får vara honor över 80 kilo.
Att begränsa avskjutningen av björnhonor på det sättet beror på att länsstyrelsen anser att en hona över 80 kilo är reproduktiv.

”Ett försök till jämn fördelning av björnstammen”
"Vi har ett förvaltningsmål för björnstammen i Dalarna på 250 björnar. Dessutom är viljan att dessa björnar i möjligaste mån ska vara jämnt fördelade över länet. För att uppnå det senare, har vi sedan ett par år delat in länet i områden för att kunna styra avskjutningen till de områden där björnstammen är som tätast. En konsekvens av målet med en så jämnt fördelad björnstam som möjligt är att björnstammen ska tillåtas växa i södra delarna av länet, samtidigt som den ska minska i de norra delarna”, skriver Martin Moraeus, bland annat, i sin förklaring.
– Jag har svårt att förstå att några tycker att systemet skulle vara krångligt. Skjut en björn, kolla vilket kön det är och väg den! Är det en hona över 80 kilo  räknas den av från honkvoten, sammanfattar Martin Moraeus.

”Blir inte mycket klokare”
Jonny Persson, ordförande i Särna-Idre JVK, är mycket kritisk över hur länsstyrelsen har handlagt björnjakten, trots att han har läst Martin Moraeus förklaring till besluten.
– Jag blir inte så mycket klokare av det han skriver och några konstiga påståenden finns också. Hur skulle det bli andra björnar skjutna om det var ett hundförbud de första två veckorna? Han skriver att modellen har möjlighet att ge jägarna möjlighet att utforma jakten själva. Hur då? Det får vi räkna ut själva. Det viktigaste frågan är kanske när förvaltningsmålet på björn ska vara uppnått? Är det om tre, fem eller 15 år? Utifrån den frågeställningen måste väl jakten anpassas, säger Jonny Persson.
– Ett är tämligen säkert. Nu är det hundjakt med drivande hund som man ska försöka stoppa. Då det går för lätt att fylla kvoten med hjälp av dessa björnar. Åteljakten är i det närmaste död då inga björnar blir skjutna på det sättet, fortsätter Jonny Persson.
Björnjägaren Niklas Friberg tycker däremot att Martin Moraeus har rätt.
– Jag tycker att han resonerar vettigt! Mycket hellre en honkvot än hundförbud de första veckorna, säger Niklas Friberg.

Läs Martin Moraeus förklaring till björnjaktsbesluten här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma