Förvirring om vargdödade hundar
  • SVA

Förvirring om vargdödade hundar

AktuelltPublicerad: 2011-01-21 13:04

Antalet vargdödade hundar har inte halverats, vilket vissa uppgifter gör gällande.
Det kan vara frågan om en mindre – förväntad – minskning, bland annat på grund av snödjupet som gjort att hundarna inte kan jaga.

Just nu cirkulerar påståenden om att antalet vargdödade hundar i landet har halverats. Bakgrunden är troligen Agrias preliminära statistik, som hittills visar 11 dödade eller skadade hundar för 2010. Detta jämförs med året innan, då samma siffra var 23. Saken har fått stor uppmärksamhet i medierna.
Sanningen är dock en annan, det kan man enkelt slå fast. Dessutom får vi vänta ytterligare ett antal veckor på Viltskadecenters sammanställning, men redan nu tyder det mesta på att det inte är frågan om några stora förändringar.

Ärenden kan fortfarande komma in
Agria är en av de största försäkringsbolagen för hundar. Bolaget uppger själv att man bedömer att ungefär hälften av hundförsäkringarna (40 procent av alla hundarna) finns hos Agria. Dock, påpekar Cina Seidefors vid Agria, är jakthundarna underrepresenterade.
– Vi har ett eftersläp och kan fortfarande få in försäkringsärenden för 2010. Det är viktigt att notera att de siffror som nämns gäller våra ärenden just nu. Det är ingen nationell statistik, säger hon.

19 dödade hundar
Att enbart dödade jakthundar är betydligt fler än de 11 dödade och skadade jakthundarna hos Agria framgår tydligt av Jägareförbundets sammanställning, som man kan se här.
Här framgår både tid, plats och omständigheter. I de flesta fall finns fallen också beskrivna i denna tidning. Och de uppgår just nu till 19 dödade hundar.
Viltskadecenter samlar ihop statistiken från landets länsstyrelserna och lämnar årligen en rapport om vargattackerade hundar. Enligt Jens Karlsson vid Viltskadecenter hoppas man ha en sammanställning klar i mitten av februari.

Snön har hindrat hundjakt
– Jag vill inte föregripa rapporten, men vi förväntar oss inga stora förändringar. Det är möjligt att det kan vara frågan om en viss minskning, vilket i och för sig inte är så konstigt, säger Jens Karlsson.
Både Jens och Cina påpekar, oberoende av varandra, att årets snörika vinter troligen har spelat in. Det har helt enkelt inte gått att jaga med hund inom stora delar av vargområdet under december. Hundjakt har dessutom avlysts i många län.

Hänger ihop med vargföryngringar
– Går vi tillbaka i statistiken är det slående hur antalet vargrivna hundar följer antalet vargföryngringar. En tumregel är att det brukar dödas ungefär lika många hundar som det finns vargföryngringar samt skadas ungefär dubbelt så många, säger Jens Karlsson.
– På sikt förväntar vi oss att det ändras, så att antalet vargattackerade hundar blir färre i förhållande till vargföryngringarna. Det beror på flera saker: Framför allt slutar många att jaga med hund i vargområden, och nu när vargstammen balanseras så märks den effekten. Men jägarna lär sig också jaga försiktigare, bland annat genom att hålla kontakt med varandra och spåra av jaktområdet innan man släpper hunden.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare