Gästjägare och samjakt tillåtet i lojakten
  • Sunne Jaktmässa

Gästjägare och samjakt tillåtet i lojakten

AktuelltPublicerad: 2006-02-23 14:09

Lojakten går visst att genomföra både med hjälp av gästjägare och på grannmarkerna om det är flera jaktlag som samjagar.
– Det blir bara problem om avtalet med markägaren innebär begränsningar att ta in gäster och samarbeta med andra jaktlag, säger Tommy Svensson, avdelningsdirektör på Naturvårdsverket.

I beslutet från Naturvårdsverket om årets lojakt framgår klart att lojägare måste ha så kallad nyttjanderätt till jakten i området.
I vardagstal brukar man tala om jakträtt.
– Men det är något som är knutet till markägaren, kommenterar Tommy Svensson.
Förutom rätten att jaga på området måste varje jägare ha registrerat sig hos Naturvårdsverket som lojägare för att kunna delta i årets jakt.
En som laddar inför premiärdagen den 1 mars är Thomas Hamrin i Heby.
I trakten finns det både stora och många lodjur.
– Vi kommer att vara ute och leta efter färska lospår och ges oss ut tidigt på onsdagsmorgonen med 20 man för att försöka ringa in lo, säger Thomas Hamrin.

Måste ta in hundförare
– Men vi måste ta in hundförare som gäster och vi måste ha gemensamhetsjakt med grannlagen för att det ska fungera, tillägger han.
Men kravet på nyttjanderätt har spritt osäkerhet och lett till helt motstridiga besked.
– Jag får luddiga svar från Naturvårdsverket. Och jaktvårdskonsulenten Lars Björk påstår att vi inte får ta in jaktgäster. Han säger att vi inte heller får gå över annan mark, inte ens om vi går ihop med dem som har jakträtten. Jag har fått helt olika svar från Naturvårdsverket, konstaterar Thomas Hamrin.
– Blir det fel i lojakten hotas vi ju med att det betraktas som jaktbrott och man kan förlora alla sina vapen, tillägger han.
Det är Naturvårdsverket som står för beslutet om lojakten och vilka regler som gäller. Avdelningsdirektören Tommy Svensson tvekar inte om vad som gäller.
– Gästjägare får tillfälligt nyttjanderätten till jakt, precis som vanligt, om det inte finns förbehåll mot det i kontraktet.
– Samjakt efter överenskommelse går också bra. Då blir man ju jaktgäster hos varandra. Även i det här fallet är det bara avtal om jakten med markägare som kan hindra, förklarar Tommy Svensson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma