Halverad finsk vargstam efter tjuvjakt?
  • Vildmarkshörnan

Halverad finsk vargstam efter tjuvjakt?

AktuelltPublicerad: 2011-09-29 10:58

Nu kommer det uppgifter om att den finska vargstammen halverats på grund av tjuvjakt. Sedan 2005 har antalet vargar sjunkit till nästan hälften.

År 2005 fanns det cirka 250 vargar i Finland. Förra våren räknade man med att det fanns mellan 135 och 145 vargar. Antalet revir är 13 eller 14, och en del revir delas över gränsen mellan Finland och Ryssland.

En del av reviren har försvunnit helt och hållet sedan 2005. Till exempel har flera revir söder och öster om Oulu bara upphört att existera.

”Tjuvjakt den enda förklaringen”
Vad som fått vargstammen att så kraftigt minska har varit utretts av det finska Jord- och skogsbruksministeriet. Enligt utredningen är illegal jakt den största orsaken till att vargstammen kollapsat. De har inte utvandrat till Ryssland eller dött av sjukdom. Endast nio vargar sköts på laglig väg under förra året.
– Finland har sådan en stark och frisk älgstam att vargarna inte har någon anledning till att lämna sina revir. Det är också allmänt känt att den finska vargstammen är genetiskt frisk och inte bär på sjukdomar. Licensjakten har varit begränsad med tanke på att låta vargstammen vara livskraftig. Så den enda förklaring är helt enkelt illegal jakt, säger Jord- och skogsbruksministeriets utredare Sami Niemi till Helsingin Sanomat.

Fler fall rapporteras
Allt fler fall av illegal varg har rapporterats till myndigheterna, och flera fall ska utredas.
I våras omformades lagen till att omfatta även grov tjuvjakt och grovt hemlighållande av olaglig fångst. För att utreda fall av denna typ har polisen fått tillstånd att bland annat avlyssna telefonsamtal.
– Problemet kan dock inte lösas bara genom att öka övervakningen, eftersom bakgrunden till problemet är byggd på konflikter, säger Sami Niemi till Helsingin Sanomat.

Behöver en dialog
För att lösa konflikten behöver man få igång en dialog mellan myndigheterna och jägarna. I mars bildades Finlands Jaktcenter, genom ett samarbete mellan Finlands Jägarförbund och 15 jaktförvaltningsområden. Det ses som en bra plattform för att diskutera kring den finska rovdjurspolitiken.
– För första gången har vi en organiserad möjlighet att ta hand om konflikter kring rovdjur och kan demontera dem, så att säga. Tanken är att börja systematiskt riva upp gamla föreställningar och rädslor tillsammans med Finlands Jaktcenter och dess råd. Om vi kan hitta en lösning på tjuvjaktsfrågan på detta sät kommer vi förhoppningsvis att ha konflikterna under kontroll, säger Sami Niemi till Helsingin Sanomat.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma